Nie masz jeszcze konta?

Zrównoważony rozwój i produkty Green Premium

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Co to jest zrównoważony rozwój?
  • Jakie czynniki rozwoju dotyka koncepcja zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie zalety mają urządzenia oznaczone znakiem Green Premium?
  • Jakie są podstawy zrównoważonego rozwoju?
  • W jaki sposób ekoznak Green Premium może pomóc Ci w realizacji zobowiązań i osiągnięciu wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju?
  • Jakie rozwiązania powinny wybierać firmy chcące tworzyć budynki o dodatnim bilansie energetycznym i wodnym?

Na początek definicja.

Jak można wyjaśnić pojęcie zrównoważonego rozwoju?

Jest  to odpowiedzialne działanie polegające na znajdowaniu rozwiązań które gwarantują dalszy wzrost i pozwalają włączanie się w aktywności rozwojowe wszystkich grup społecznych, zapewniając im jednocześnie sposobność korzystania ze wzrostu gospodarczego.

Początkowo dyskusje wokół zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmniejszania negatywnego oddziaływania gospodarek na środowisko. Obecnie koncepcja zrównoważonego rozwoju coraz częściej nabiera pełniejszego zrozumienia, wyrównując istotę trzech czynników rozwoju:

  • poszanowania środowiska,
  • postępu społecznego i
  • wzrostu gospodarczego.

Poznaj ofertę Schneider Electric kierowaną do elektroinstalatorów.

Zrównoważone działanie już na etapie projektowania urządzeń i rozwiązań.

Ekologiczny znak Green Premium ma wiele zalet. Bez względu na to, czy jesteś właścicielem domu, zarządcą budynku, architektem, dystrybutorem czy producentem oryginalnego wyposażenia, Green Premium pozwoli spełnić Twoje zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając produktom zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, takimi jak RoHS i REACH

Poznaj Green Premium w 60 sekund.

Etykieta Green PremiumTM   jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.

 

Podstawy zrównoważonego rozwoju

Wydajność zasobów, wpływ emisji CO2.

Green Premium to lepsza efektywność wykorzystania zasobów w całym ich cyklu życia. Obejmuje to efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych oraz minimalizację emisji CO2.

Wydajność w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacji.

Dostarczając rozwiązania oparte na technologii IoT (Internet Rzeczy), usługi aktualizacji, napraw, modernizacji, pomagamy naszym Klientom zoptymalizować całkowity koszt eksploatacji inastalacji.

Poczucie bezpieczeństwa.

Produkty oznaczone znakiem Green Premium są zgodne z normami RoHS i REACH (Bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych i Ochrony zdrowia i środowiska). Kroczą one daleko przed zgodnością produktów z przepisami dotyczącymi stopniowego zastępowania niektórych materiałówi substancji w naszych urzadzeniach.

Co nas wyróżnia

Dzięki współpracy z organizacjami zewnętrznymi posiadającymi certyfikaty i oznakowania ekologiczne, portfolio produktów, usług i rozwiązań Green Premium wspiera naszych klientów w łatwiejszym osiąganiu ich własnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Informacje o Green Premium

Opracowaliśmy w 2008 roku program informacji środowiskowych o produktach Green Premium mający na celu zapewnienie przejrzystości informacji o substancjach niebezpiecznych, wpływie na środowisko oraz instrukcjach postępowania z produktem wycofanym z eksploatacji. Nowy program Green Premium to wyraz naszego głęboko zakorzenionego przekonania, że ambitne uwarunkowania środowiskowe muszą być uwzględniane we wszystkich elementach oferty. Tego właśnie domagali się klienci i partnerzy biznesowi, w różnych regionach geograficznych i segmentach rynku.

Poznaj osprzęt instalacyjny Sedna Design & Elements spod znaku Green Premium

W jaki sposób ekoznak Green Premium może pomóc Ci w realizacji zobowiązań i osiągnięciu wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Firma Schneider Electric oferuje produkty Green Premium, aby zapewnić zrównoważone rozwiązania zgodne z rygorystycznymi przepisami środowiskowymi, zapewniające efektywność energetyczną, trwałość, możliwość recyklingu i przejrzystość w zakresie wszystkich wpływów na środowisko, co w rezultacie prowadzi do bardziej ekologicznych działań. Jako lider technologii przemysłowych i zaufany partner IoT, posiadający głęboką wiedzę z zakresu zarządzania energią i automatyki, Schneider Electric umożliwia realizację ekologicznych celów, dzięki lepszej wydajności zasobów przy zminimalizowanej emisji CO2, optymalizacji kosztów posiadania dzięki rozwiązaniom opartym na IoT oraz zapewnieniu bezpieczeństwa, dzięki zgodności z dyrektywami RoHS i REACH.

Zobacz jak stosować zrównoważony rozwój na etapie budowy rozdzielnicy głównej.

Firmy chcące tworzyć budynki o dodatnim bilansie energetycznym i wodnym mogą polegać na programie Green Premium Schneider Electric, tworząc zintegrowaną strategię ekologiczną, która wspierana jest poprzez portfolio produktów, usług i rozwiązań. Dzięki naszej nowej ofercie Green Premium możesz zdecydować się na włączenie ambitnych celów środowiskowych do swoich działań, zmniejszyć ślad energetyczny i węglowy, zoptymalizować całkowity koszt posiadania swoich aktywów dzięki rozwiązaniom Internetu Rzeczy (IoT) i gospodarce obiegowej oraz lepiej chronić ludzi przed zagrożeniami związanymi z substancjami chemicznymi. Ten program zrównoważonego rozwoju produktów rozwinął się, aby działalność firm mogła być prowadzona w sposób efektywny i bardziej przyjazny dla środowiska.

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków.

 

Dziękujemy za poświęcony czas.