Serwis www.elektroklub.pl​​​​​​​​​​​​​​ używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Nie masz jeszcze konta?

Acti9 Active: dużo więcej niż aparatura modułowa z komunikacjąZ tego artykułu dowiesz się:

  • Czym jest aparatura modułowa Acti9 Active?
  • Na czym polega monitorowanie parametrów elektrycznych w instalacji elektrycznej, oferowane przez Acti9 Active?
  • Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?
  • W jaki sposób użytkownik komunikuje się z Acti9 Active?

Poznaj ofertę Schneider Electric kierowaną do elektroinstalatorów.Czym jest Acti9 Active?

System Acti9 Active jest to aktywny system służący do kompleksowego zabezpieczenia urządzeń, obwodów, ludzi i zasobów, zbudowany w oparciu o zabezpieczenia VigiArc (cała oferta VigiArc przedstawiona jest tutaj). Aparatura chroni przed uszkodzeniami elektrycznymi, umożliwiając przy tym monitorowanie: pomiar prądu, napięcia, mocy, energii czy powiadamianie o stanie aparatów.

Aby system można nazwać aktywnym chcemy, aby przewidywał zdarzenia i powiadamiał o nich. Do realizacji takiego działania potrzeba trzech elementów (rys.1):

Rys1. Aparaty Active VigiArc będące częścią systemu Acti9 Active komunikują się bezprzewodowo z bramkami Panel Server.

  1. Aktywne urządzenie
  2. Bramka komunikacyjna
  3. Oprogramowanie. 

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków.

Acti9 Active może działać jako część zewnętrznego systemu zarządzania budynkiem, może być również stosowany samodzielnie. W tym drugim przypadku pozwala poprzez webserwer bramki Panel Serwer (rys 2.) na monitorowanie poboru prądu, zużycia energii, powiadamianie o braku zasilania, przekroczeniu zdefiniowanych progów alarmowych czy eksportowanie danych pomiarowych.  

Rys2. Bramka PAS800 (nr katalogowy PAS800) Panel Server Advanced będąca częścią rodziny bramek komunikacyjnych Ecostruxure Panel Server.

Rys3. Zabezpieczenie Acti9 Active iCV40N B10 VigiArc – aparat ze zintegrowanym zabezpieczeniem nadprądowym B10, różnicowoprądowym 30 mA typu SI, nadnapięciowym (MSU) oraz detekcją iskrzenia (AFDD) i opomiarowaniem (PowerTag).

Na zdjęciu przedstawione jest urządzenie Acti9 Active z wbudowaną łącznością bezprzewodową będące zabezpieczeniem typu „wszystko-w-jednym” (rys.3).

Zobacz także jak kontrolować parametry i stan instalacji za pomocą aparatów serii PowerTagNa czym polega monitorowanie parametrów elektrycznych w instalacji elektrycznej, oferowane przez Acti9 Active?

Wyobraźmy sobie, że w pomieszczeniu biurowym, na przestrzeni kilku miesięcy, do wybranego obwodu zostałaby podłączone dodatkowe stanowiska komputerowe. Każde z nich zwiększa prąd upływu w przewodzie ochronnym, będący naturalnym zjawiskiem w przypadku zasilaczy impulsowych wbudowanych w komputery. Dzięki systemowi Acti9 Active, zostanie wygenerowane powiadomienie, jeśli poziom prądu upływu w obwodzie przekroczy 70% wartości progu zadziałania zabezpieczeń. Będzie można zareagować zanim nastąpi wyzwolenie wyłącznika i przerwa w zasilaniu.

Podobne powiadomienia mogą być generowane także w innych sytuacjach:

- brak napięcia

- brak obciążenia

- prąd obciążenia wynoszący 50% wartości zadziałania zabezpieczenia

- prąd obciążenia wynoszący 80% wartości zadziałania zabezpieczenia

- nadmierny wzrost napięcia i inne.

Powiadomienia mogą być dostosowane do potrzeb jakie istnieją w chronionej instalacji, są one swobodnie ustawiane przez użytkownika.Co to znaczy, że Acti9 Active zapewnia kompleksową ochronę?

W budynkach takich jak hotele, akademiki, szpitale czy biurowce, użytkownicy przynoszą różne rodzaje urządzeń i podłączają je do gniazdek elektrycznych: może to być np. grzejnik elektryczny. Takie urządzenia mogą być uszkodzone (np. wadliwy przewód zasilający), co może prowadzić do powstania iskrzenia.  Tego rodzaju uszkodzenie nie zostanie wykryte przez wyłącznik nadprądowy czy różnicowoprądowy. Z tego powodu potrzebne jest dodatkowe urządzenie ochronne, potrafiące reagować na powstanie łuku elektrycznego. Detektor zwarć łukowych, bo o nim mowa, jest integralną częścią systemu Acti9 Active. Po zadziałaniu urządzenia, odpowiednie powiadomienie będzie dostępne, informujące o przyczynie wyzwolenia.

Inną sytuacją jest brak ciągłości przewodu N lub PEN, do którego może dojść w wyniku starzenia się elementów instalacji elektrycznej, źle wykonanych połączeń elektrycznych czy prac budowlanych prowadzony w pobliżu kabli zasilających. Taka sytuacja może doprowadzić do długotrwałego wzrostu napięcia na odbiornikach 1-fazowych. Aparatura Active VigiArc zapewnia ochronę przez odłączenie zasilania, jeśli napięcie na chronionym obwodzie przekroczy 255 V AC.

Rys4. Aparatura Acti9 Active chroni przed zwarciami, przeciążeniami, prądem upływu, wzrostem napięcia, iskrzeniem oferując przy tym opomiarowanie obwodów i monitorowanie.

Aparatura VigiArc zapewnia ochronę w sytuacjach opisanych powyżej, a także przed uszkodzeniami, przed którymi chronią wyłączniki nadprądowe czy różnicowoprądowe. Jeden aparat modułowy o szerokości 36 mm (rys. 4) zapewnia ochronę przed:

- zwarciami

- przeciążeniami

- prądem upływu

- wzrostem napięcia

- zwarciem łukowym.

 

W jaki sposób użytkownik komunikuje się z  Acti9 Active?

Aparatura Active VigiArc, podobnie jak przekładniki PowerTag komunikuje się bezprzewodowo z odpowiednią bramką komunikacyjną (rys 1) w ramach jednego pola rozdzielnicy.

Po zintegrowaniu bramki komunikacyjnej Panel Serwer z systemem BMS budynku możliwe jest monitorowanie obwodów i uzyskiwanie powiadomień z urządzeń Acti9 Active poprzez aplikację desktopową czy mobilną (rys5). Sama bramka (cała oferta bramek przedstawiona jest tutaj)   ma wbudowany webserwer za pomocą którego również można monitorować zabezpieczany system.

Rys5. Oprogramowanie Ecostruxure Power Monitoring Expert jest przykładem zewnętrznego systemu monitorowania i zarządzania, z którym zintegrować można aparaturę Acti 9 Active.

Dzięki alarmom i alarmom wstępnym bezpieczeństwo systemu jest pod większą kontrolą i można w sposób aktywny zapewnić większą dostępność zasilania. Pre-alarmy mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika, można ustalić progi dla każdego rodzaju awarii. Dzięki eksportowi danych pomiarowych z poziomu webserwera bramki Panel Server Advanced dane mogą być poddane szczegółowej analizie, sama bramka oferuje możliwości wizualizacji danych w odpowiednich dashboardach (rys5).  

Rys6. Przykład rozdzielnicy wykonanej w oparciu o aparaturę skomunikowaną Acti9 Active i PowerTag z wykorzystaniem bramek komunikacyjnych Panel Server.

Pobierz broszurę informacyjną o Acti9 Active.

Dziękujemy za poświęcony czas.