Nie masz jeszcze konta?

Niezbędnik elektroinstalatora czyli wybrane aparaty modułowe Schneider ElectricZ tego artykułu dowiesz się:

 • Jakie są kluczowe funkcje aparatury modułowej niskiego napięcia?
 • Jaką rolę pełni aparatura modułowa?
 • Czym jest aparatura modułowa?
 • Jaki jest podstawowy podział aparatury modułowej stosowanej w instalacjach elektrycznych ? 
 • Gdzie stosować rozłączniki izolacyjne?
 • Przed czym zabezpieczają ograniczniki przepięć (odgromniki, ochronniki przeciwprzepięciowe, SPD)?
 • Do czego służą wyłączniki różnicowoprądowe (potocznie różnicówki, RCD, RCCB)?
 • Co to takiego wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (inaczej wyłączniki kombinowane, RCBO)?
 • Jakie przeznaczenie mają wyłączniki nadprądowe (nadmiarowo-prądowe, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki automatyczne, MCB)?
 • Co można zabezpieczyć stosując podstawy bezpiecznikowe?
 • Jakimi urządzeniami można sterować za pomocą styczników instalacyjnych i przekaźników impulsowych?
 • Co to są bloki rozdzielcze i szyny łączeniowe?

Na początek kilka słów o nas           

Schneider Electric jest międzynarodową firmą z prawie 200-letnią tradycją, a historię naszej organizacji tworzą już pokolenia pracowników.

Naszym celem jest wsparcie Klientów w wykorzystaniu dostępnej energii i zasobów, łącząc innowacyjne rozwiązania i zrównoważony rozwój.

Zatrudniając ponad 128 000 pracowników na całym świecie jesteśmy firmą o zasięgu globalnym, ale działamy i angażujemy się lokalnie.

W Polsce Schneider Electric zatrudnia ponad 2000 osób, posiada 5 zakładów produkcyjnych (Szczecinek, Mikołów, Bukowno, Świebodzice, Tychy i 4 Centra Usług Wspólnych)

Zobacz co możesz zyskać wybierając produkty Schneider Electric.

Kluczowe funkcje aparatury modułowej niskiego napięcia

Częścią szerokiej oferty Schneider Electric, obejmującej rozwiązania dla budynków mieszkalnych i komercyjnych jest aparatura rozdzielcza niskiego napięcia, ciesząca się uznaniem wśród elektroinstalatorów.      

Zobacz pełną ofertę produktów dla instalatora.Rola aparatury modułowej

W zależności od wykonania, aparatura modułowa niskiego napięcia znajduje zastosowanie do:

- zabezpieczenia instalacji i urządzeń (od zwarć, przeciążeń, pożarów, przepięć…),

- elektrycznej izolacji obwodów elektrycznych lub ich części (niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa obsługi podczas prac konserwacyjnych),

 • sterowania lokalnego lub zdalnego (umożliwiającego załączanie/wyłączanie wybranych obwodów podczas normalnej pracy, ale także wyłączanie awaryjne czy na czas konserwacji).

Czym jest aparatura modułowa

Mianem aparatury modułowej przyjęto nazywać aparaty elektryczne o określonej budowie i sposobie montażu. Aparaty modułowe mogą być zamocowane na tzw. szynie DIN natomiast ich wymiary są ustandaryzowane w taki sposób, aby mogły być zabudowane w przewidzianej do tego obudowie. Szerokość aparatów modułowych przyjęto wyrażać w liczbie standardowych modułów (odnoszących się najczęściej do szerokości 18mm).

Oferta firmy Schneider Electric w zakresie aparatury modułowej jest bardzo szeroka, w związku z tym poniżej przedstawione zostaną najczęściej stosowane aparaty tego typu.

Poznaj pełną ofertę aparatury modułowej Schneider Electric.


Podstawowa aparatura modułowa w instalacjach elektrycznych              

Rozłączniki izolacyjne, realizujące funkcję:

Izolowania zapewniającego bezpieczeństwo pracy i obsługi oraz sterowania, w tym awaryjnego rozłączania np. podczas pożaru, powodzi itp.

Stosowane są bardzo często w roli rozłącznika głównego, czyli aparatu, za pomocą którego może być bezpiecznie rozłączona instalacja w całym budynku.

Przykładem takich aparatów mogą być:

Rozłączniki SW, stosowane przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym (w wykonaniu do instalacji 1- jak i 3-fazowych).

Rozłączniki bezpiecznikowe na wkładki bezpiecznikowe wielkości D01 i D02. Rozłączniki bezpiecznikowe oprócz funkcji rozłączania izolacyjnego pozwalają także na zabezpieczenie obwodów przed zwarciami poprzez zastosowanie bezpieczników. Bardzo ważne jest, aby nie mylić rozłączników bezpiecznikowych z podstawami bezpiecznikowymi, te ostatnie nie mogą być wykorzystane do rozłączenia obwodów przez które płynie prąd roboczy. 

Rozłączniki iSW, stosowane najczęściej w obiektach komercyjnych, wyposażone we wskaźnik Visi-Safe potwierdzający fizyczne otwarcie styków. Rozłączniki iSW mogą być wyposażone w styk pomocniczy (za pomocą którego np. system zarządzania budynkiem może mieć informację o stanie aparatu: załączony/wyłączony).

Rozłączniki iSW-NA czy NG125-NA do 125 A z możliwością wyzwalania zdalnego poprzez wyzwalacz montowany bezpośrednio na rozłączniku i sterowany poprzez przycisk znajdujący się np. przy wejściu do budynku.


Na grafice od lewej rozłączniki: izolacyjny SW 63A 3P A9S62363, bezpiecznikowy D01 16A 3N MGN01716, iSW 125A 4P A9S65491, ISW-NA 100A 3N A9S70790

Poznaj zasady doboru aparatury zabezpieczającej.


Ograniczniki przepięć (odgromnik, ochronnik przeciwprzepięciowy, SPD) są to

- aparaty zabezpieczające instalację i przyłączone odbiorniki przed skutkami nagłego wzrostu napięcia (przepięcia).

 Najczęściej występujące przepięcia to:

- przepięcia łączeniowe (powstające np. podczas załączania lub wyłączania odbiorników lub instalacji o charakterze indukcyjnym lub pojemnościowym)

- przepięcia atmosferyczne (wywołane przez bezpośrednie lub indukowane wyładowanie piorunowe)

- przepięcia powodowane elektrycznością statyczną (spotykaną często w maszynach służących do transportowania materiałów)

Przykładem aparatów chroniących przed skutkami przepięć są:

Ograniczniki przepięć iPRD 12.5r typu 1 i 2 znajdujące zastosowanie zarówno w ochronie przed skutkami oddziaływania prądu piorunowego jak i przepięć łączeniowych. Bardzo często stosowane w rozdzielnicy głównej domów jednorodzinnych.

Ograniczniki przepięć serii IPFK typu 2 z kolei służą do ochrony przed przepięciami łączeniowymi i skutkami pośredniego wyładowania piorunowego (np. indukowanie przepięć do którego może dojść przy wyładowaniach bliskich i odległych).

 

Na grafice od lewej ograniczniki: iPRD1 Typ1+Typ2 A9L16482, iPFK40 Typ2 4A9L15688, Układy połączeń ograniczników.

Przeczytaj artykuł o zasadach dobezpieczania ograniczników przepięć.


Wyłączniki różnicowoprądowe (potocznie różnicówki, RCD, RCCB) czyli:

aparaty służące do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym, ograniczające także możliwość powstania pożaru w instalacji elektrycznej.

Rodzina wyłączników różnicowoprądowych Schneider Electric zawiera:

Wyłączniki serii iDK, stosowane przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Seria zawiera najbardziej typowe wykonania zabezpieczeń stosowane np. w domach jednorodzinnych do stosowania w obwodach gniazd wtyczkowych czy oświetleniowych.

Wyłączniki serii iID oraz ID do 125A to przede wszystkim szeroka gama zabezpieczeń stosowanych w obiektach komercyjnych. Wyposażone są w optyczne wskaźniki wyzwolenia, mogą być wyposażone w styki pomocnicze, dostępne są w wykonaniach odpowiednich do nawet najbardziej wymagających odbiorach jak ładowarki samochodów elektrycznych czy falowniki.

Na grafice od lewej wyłączniki różnicowoprądowe: IDK 25A 2P 30mA AC A9Z05225, iID 25A-2P 30mA A A9Z21225, iID 40A 2P 30mA B-EV do stacji ładowania samochodów elektrycznych A9Z51240, z członem nadprądowym iDPNNVigi B 25A 30mA 1N AC A9D55625

Zobacz jak łatwo sprawdzić dostępność produktów u Dystrybutorów w wyszukiwarce ProduktNet!

 

Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym (potocznie wyłączniki kombinowane, RCBO)

 stanowią one połączenie zabezpieczeń różnicowoprądowych z wyłącznikami nadprądowymi, stosowane tak w budownictwie mieszkaniowym (przede wszystkim seria DPNK Vigi K) jak i przemysłowym oraz komercyjnym (seria iDPN Vigi)

Wyłączniki nadprądowe (nadmiarowo-prądowe, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki automatyczne, MCB) przeznaczone są do:

zabezpieczania instalacji elektrycznej od skutków zwarć lub przeciążeń. Nie dopuszczają do przegrzania przewodów przy przeciążeniach (podłączenie odbiorników o zbyt dużej mocy do jednego obwodu) oraz bezzwłocznie wyłączają obwód, w którym doszło do zwarcia (np. bezpośrednie dotknięcie żył N i L przy przewierceniu przez przewód w ścianie). Charakterystyki wyzwalania wyłączników dobierane są z uwzględnieniem charakteru odbiorników: typowo charakterystyka B do obwodów gniazd wtyczkowych oraz charakterystyka C do obwodów z napędami silnikowymi.

W zakresie zabezpieczeń nadprądowych Schneider Electric poleca wyłączniki serii K60 stosowane przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym.

W obiektach takich jak biurowce, zakłady przemysłowe, obiekty handlowe i podobne, polecane są wyłączniki nadprądowe serii iC60. Wyłączniki te charakteryzują się dodatkowymi wskaźnikami optycznymi bezpiecznego rozłączenia (Visi-Safe) oraz przyczyny wyzwolenia (Visi-Trip), dostępne są w szerokim zakresie charakterystyk wyzwalania (B, C, D, Z, K) oraz z bogatą ofertą aparatury pomocniczej (styki pomocnicze, wyzwalacze).

Na grafice od lewej wyłączniki nadprądowe: K60N B16A 1P A9K01116, K60N B16A 2P A9K01616: K60N B16A 3P A9K01316, IC60N B16A 1P A9F03116, IC60N B16A 1P A9F03316.

Przeczytaj więcej o wyłącznikach Acti9.


Podstawy bezpiecznikowe przeznaczone są do:

- zastosowania bezpieczników topikowych w nowoczesnych instalacjach odbiorczych. Typowo stosowane do dobezpieczenia urządzeń czy aparatury pomiarowej podłączonej do instalacji.

W ofercie aparatury modułowej Schneider Electric znajdują się:

Podstawy typu STI na wkładki bezpiecznikowe 8,5x31,5mm oraz 10,3x38mm

Podstawy SBI na wkładki bezpiecznikowe 14x51mm oraz 22x58mm

Na grafice od lewej podstawy bezpiecznikowe: STI 1P 10x38 A9N15636, STI 3P 10x38 A9N15655, SBI 1P 14x51 MGN15707.Styczniki instalacyjne i przekaźniki impulsowe – stosowane do:

- zdalnego sterowania w obwodach oświetlenia, ogrzewania, wentylacji czy sterowania żaluzjami. Umożliwiają zautomatyzowanie sterowania wybranymi odbiorami (przeważnie oświetleniem) poprzez załączanie odbiorników dużej mocy za pomocą sygnałów z urządzeń o małej obciążalności np. zegara sterującego.

Styczniki serii iCT są dostępne w wersjach ze sterowaniem ręcznym lub bez niego, z opcjonalnymi akcesoriami pomocniczymi jak: moduły z funkcją zwłoki załączenia lub otwarcia.

Przekaźniki impulsowe niezbędne są do wykonania obwodów sterowania lokalnego i centralnego (np. załączanie oświetlenia na całym piętrze lub tylko wybranego punktu świetlnego) za ich pomocą można również zrealizować funkcję łącznika schodowego stosując pojedyncze przyciski do sterowania oświetleniem.

Przedstawicielami tej grupy są:

- przekaźniki iTL oraz iTL+ wraz z akcesoriami.

Na grafice od lewej styczniki: ICT50 16A 1NO+1NC A9C22715, ICT50r 16A 1NO+1NC ze sterowaniem ręcznym A9C23715, ICT50r 63A 4NO A9C21864, Przekaźniki: iTL 16A 1NO A9C30811, iTL+ 16A 1NO A9C15032Bloki rozdzielcze, szyny łączeniowe:

 - zapewniające bezpieczne i trwałe przyłączenie aparatów w rozdzielnicy elektrycznej do zasilania zgodnie z projektem i przeznaczeniem.

Oferujemy szeroką gamę

Szyn łączeniowych zarówno sztyftowych (grzebieniowych) jak i widełkowych serii A9X, R9X wraz z akcesoriami

Bloków rozdzielczych Linergy DS. (od 10 do 48 przyłączy, do 160A

Bloków rozdzielczych Distriblock 63A i 125A

Bloki dystrybucyjne z zaciskami sprężynowymi Linergy FM         

 

Na grafice od lewej: Szyna sztyftowa Acti9 3biegunowa A9XPH357, Szyna Widełkowa K60 3biegunowa R9XFH357, Blok rozdzielczy 125A 4biegunowy 4x12 zacisków 1,5-35mm2 LGY412548

Przeczytaj także artykuł o poprawie efektywności energetycznej budynków.

Dziękujemy za poświęcony czas.

Interesują Cię nowości produktowe, porady ekspertów, najświeższe promocje, specjalistyczne szkolenia, przygotowane specjalnie dla Ciebie przez Schneider Electric? Bądź z nami na bieżąco.