Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Wymiana karty VISA


Szanowni Elektroklubowicze,

Z uwagi na zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, wydawca kart – mBank, postanowił wycofać z obrotu karty przedpłacone (z paskiem magnetycznym) użytkowników, których dane zawarte w systemach bankowych pozostają nieaktualne (niespersonalizowane). Podstawą prawną takiej decyzji są regulacje ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także akty prawne UE i związane z tym zalecenia wydane przez KNF.

W związku z tym, ważność dotychczasowych kart Motivation Direct / mBank z paskiem magnetycznym wygasa z dniem 30.06.2021 r. (niezależnie od tego, że data ważności karty wytłoczona na karcie jest późniejsza).

Tym samym, zostaliśmy zmuszeni poprosić Państwa o wydanie środków zawartych na kartach do dnia 30.06.2021 r. Pragniemy poinformować, że teraz mają Państwo możliwość zamówienia nowej karty wydawanej przez bank PKO BP.

https://www.elektroklub.pl/nagrody/moja-karta-visa/

Przypominamy, że każdy użytkownik może sprawdzić aktualne saldo karty na stronie www.mbank.pl/prepaid

Wszystkim użytkownikom, którzy do dnia 30.06.2021 r. nie wydadzą środków z kart, przysługuje zwrot w postaci przeksięgowania na nową kartę z PayPass i mikroprocesorem wydawaną przez bank PKO BP. Karta z PayPass zostanie wydana i wysłana do użytkownika tylko po spełnieniu następujących warunków:

  1. Saldo karty jest równe lub wyższe 50 zł. Środki poniżej 50 zł nie zostaną przeksięgowane.
  2. Użytkownik karty zgłosił fakt chęci przeksięgowania środków z wygasłej karty za pośrednictwem emaila kontakt@elektroklub.pl nie później niż do dnia 30.09.2021 r.

Po dacie 30.09.2021 r. środki z kart nie zostaną przeksięgowane na nowe karty.

Od tej pory zgłoszenie nowego zasilenia skutkować będzie wysyłką NOWEJ KARTY wydawanej przez bank PKO BP: 

https://www.elektroklub.pl/nagrody/moja-karta-visa/

UWAGA: Przed zamówieniem karty Prosimy upewnić się, czy mamy Państwa aktualne dane teleadresowe. Można je zaktualizować w tym miejscu:


https://www.elektroklub.pl/moje-konto/moje-dane/

Nowa karta daje więcej możliwości!

  • Powszechna akceptacje realizacji płatności. Wszystkie nowe terminale nie zezwalają na płatność kartą z paskiem magnetycznym.
  • Możliwość realizowania płatności bezdotykowych do 100 zł.
  • Karta zawiera PayPass i mikroprocesor.

W razie jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Programu:  22 378 26 68 lub poprzez mail kontakt@elektroklub.pl


Pozdrawiamy,

Zespół Elektroklub