Nie masz jeszcze konta?

Ochrona przed przepięciami

+100 pkt

Orientacyjny czas trwania: 30 minut

 

Obszar tematyczny: Przepięcia, przepięcia dorywcze, przepięcia przejściowe, przepięcia pochodzenia atmosferycznego, ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, kategorie napięciowe.

 

Autor: Magda Grzybek, Janusz Masłowski

 

Ekspert merytoryczny: Didier Mignardot

 

Opis: Istnieją różne rodzaje przepięć, ale niewątpliwie każde z nich jest szkodliwe dla naszych urządzeń. Szacuje się, że około 90% urządzeń elektrycznych wykazuje wrażliwość na przepięcia i może pod ich wpływem ulec uszkodzeniu. Dlatego tak ważne jest rozpoznawanie tych zagrożeń, wielopoziomowa ochrona i wybór odpowiedniego rozwiązania zapewniającego bezpieczeństwo instalacji elektrycznej.

 

Efekty kształcenia: Absolwent tego e-kursu potrafi rozpoznać rodzaje przepięć i ich negatywne skutki, wie czym są spowodowane, jak się przed nimi chronić oraz zna systemy i rozwiązania będące ogranicznikami przepięć.