Nie masz jeszcze konta?

Ograniczniki przepięć

+100 pkt

Orientacyjny czas trwania: 30 minut

 

Obszar tematyczny: Przepięcia, przepięcia dorywcze, przepięcia przejściowe, przepięcia pochodzenia atmosferycznego, ograniczniki przepięć, wyłączniki nadprądowe, kategorie napięciowe.

 

Autor: Magda Grzybek, Janusz Masłowski, Didier Mignardot

 

Opis: Istnieje dużo teorii na temat ochrony urządzeń przed przepięciami. Jedną z nich jest stwierdzenie, że urządzenia wrażliwe są w pełni chronione przez listwy zasilające z zabezpieczeniami nadnapięciowymi. Jest to błąd! Dlaczego? Tego dowiesz się w module dotyczącym ograniczników przepięć. Naszym priorytetem było pokazanie jak najwięcej praktycznych przykładów, aby jak najlepiej zaprezentować specyfikę tej tematyki.

 

Efekty kształcenia: Absolwent e-kursu zna najważniejsze reguły projektowania i budowy instalacji zapewniającej skuteczną ochronę przed przepięciami. Wie również, w jaki sposób dobiera się ograniczniki przepięć oraz jakie są podstawowe zasady instalacji ograniczników - zarówno w ogólnych instalacjach elektrycznych, jak i w rozdzielnicach.