Nie masz jeszcze konta?

Efektywność energetyczna instalacji elektrycznej w budynkach

+100 pkt

Orientacyjny czas trwania: 25 minut

 

Obszar tematyczny: Systemy nadzoru i kontroli, czujniki ruchu, efektywność energetyczna, programatory.

 

Autor: Łukasz Odrobina

 

Opis: W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię, przy jednoczesnej trosce o zmniejszenie emisji CO2, coraz więcej czasu poświęca się obecnie tematowi efektywności energetycznej. Budynki odpowiadają za 40% zużycia energii elektrycznej. Dlatego należy zwrócić uwagę na to, jak ważne jest racjonalne wykorzystywanie energii i w jaki sposób, za pomocą prostych metod i urządzeń, można osiągnąć nawet 30% oszczędności energii.

 

Efekty kształcenia: Absolwent tego e-kursu powinien posiadać wiedzę na temat wdrażania rozwiązań prowadzących do bardziej efektywnego zarządzania energią, łączenia systemów sterowania z najlepiej pasującymi do nich odbiornikami/aplikacjami, a także poszerzyć swoje kompetencje w zakresie metod i rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, również z oferty Schneider Electric.