Nie masz jeszcze konta?

Rozdzielnice niskonapięciowe wg normy IEC 61439

+100 pkt

Orientacyjny czas trwania: 25 minut

 

Obszar tematyczny: Norma IEC61439, obudowy uniwersalne, aparatura łączeniowa, rozdzielnice, rozdzielnice niskiego napięcia.

 

Autor: Janusz Masłowski, Rafał Dynowski

 

Opis: Kurs ten opisuje podstawowe badania rozdzielnic niskiego napięcia wykonywane według normy IEC61439. Pozwala to zrozumieć aspekty związanie z poprawnym działaniem rozdzielnic oraz bezpieczeństwem pracy ich obsługi. Przytoczone są również inne normy mające związek z aparaturą łączeniową i obudowami uniwersalnymi.

 

Efekty kształcenia: Absolwent tego kursu powinien wiedzieć gdzie szukać wytycznych odnośnie właściwej budowy i eksploatacji rozdzielnic niskiego napięcia.