Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Szczegóły promocji

2023-12-01 - 2023-12-31

Razem na święta 2023

Zasady promocji:

  1. Organizatorami promocji są: Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Signify Poland Sp. z o. o, NKT S.A.
  2. Promocja trwa od 1 grudnia do 31 grudnia 2023
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie www lub poprzez mail.
  4. Promocją objęte są wszystkie produkty Schneider Electric, Philips oraz NKT premiowane w Elektroklubie.
  5. Za zakup co najmniej jednego produktu od każdego z 3 producentów (Schneider Electric, Philips, NKT) w okresie trwania promocji punkty Uczestnika zostaną podwojone.
  6. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  7. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.
  8. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.