Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Szczegóły promocji

2020-06-01 - 2020-11-30

Instaluj z Elektroklubem!


Zasady promocji:

 1. Organizatorami promocji są: Schneider Electric Polska Sp. z o.o., Signify Poland Sp. z o. o. oraz NKT S.A.
 2. Promocja trwa od 1 czerwca do 30 listopada 2020 roku.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja (za pośrednictwem maila lub strony www).
 4. Promocją objęte są wszystkie produkty punktowane w ramach programu Elektroklub
  i opublikowane na stronie www.elektroklub.pl.
 5. Nagrodami w promocji są: 

  1 000 pkt za spełnienie wyznaczonego celu punktowego dla danego Producenta

  lub

  2 000 pkt za spełnienie wyznaczonego celu punktowego dla dwóch dowolnych Producentów

  lub

  10 000 pkt za spełnienie wszystkich 3 celów punktowych wyznaczonych dla każdego
  z trzech Producentów.

  Jeśli chcesz poznać szczegóły związane z Twoimi celami aktywuj promocję. Realizacja celów punktowych dostępna jest po zalogowaniu się na stronie www.elektroklub.pl w zakładce "Promocje".

 6. Punkty liczone do realizacji Twojego celu są sumą punktów przyznanych za zakupione produkty objęte Programem w terminie trwania promocji, ale po dacie jej aktywacji.
 7. Zasilenie kont Uczestników dodatkowymi punktami nastąpi po zakończeniu promocji, ale nie później niż do końca stycznia 2021 roku.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik dokona zwrotu produktów po okresie rozliczenia promocji i będzie to miało wpływ na brak osiągnięcia zakładanego Celu, Koordynatorowi przysługuje prawo żądania zwrotu niesłusznie otrzymanej Nagrody lub jej równowartości.
 9. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania, wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.