Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Szczegóły promocji

2023-11-15 - 2023-12-31

Moc prezentów od Schneider Electric

  1. Organizatorem promocji jest Schneider Electric Polska Sp. z o.o.
  2. Promocja trwa od 15 listopada do 31 grudnia 2023 r.
  3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie lub poprzez mail.
  4. Promocją objęte są: osprzęt instalacyjny, aparatura modułowa Acti9 i K60 oraz obudowy do aparatury modułowej Schneider Electric biorące udział w programie Elektroklub nazwane dalej: Produkty Promocyjne.
  5. Za zakup produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, Twoje Punkty Podstawowe zostaną pomnożone x2.
  6. Nagrodą w Promocji jest kalendarz adwentowy z 28 szt. narzędzi WERA, nazwany dalej Nagrodą Główną.
  7. Dla osób, które zakupią najwięcej Produktów Promocyjnych w okresie od daty aktywacji Promocji do jej zakończenia, przewidziane są Nagrody Główne w liczbie:

         - 4 szt. za zakup osprzętu instalacyjnego

         - 3 szt. za zakup aparatury modułowej ACTI9 i K60

         - 3 szt. za zakup obudów do aparatury modułowej.

         1 uczestnik promocji może otrzymać 1 Nagrodę Główną.

         Nagroda Główna zostanie wysłana w ciągu 30stu dni od daty

         zakończenia promocji na wskazany przez Uczestnika adres.

  1. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.
  2. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.
  3. Lista produktów biorących udział w promocji.