Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Szczegóły promocji

2023-04-01 - 2023-06-30

Wiosną punkty rosną!

Zasady promocji:

 

1. Organizatorem promocji jest Signify Poland Sp.z o.o.

2. Promocja trwa od 01 kwietnia do 30 czerwca 2023 roku.

3. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest jej aktywacja na stronie elektroklub.pl lub poprzez e-mail.

4. Promocją objęte są produkty LED i Ledinaire Philips, punktowane w Programie Elektroklub.

5. Dokonaj zakupu produktu LED lub Ledinaire w każdym miesiącu trwania promocji i otrzymaj 50% punktów więcej. Jeżeli kupisz w jednym miesiącu zarówno produkty LED jak i Ledinaire to otrzymasz 100% punktów więcej za zakup tych produktów w danym miesiącu.

6. Dla 3 uczestników, którzy zgromadzą największa liczbę punktów podstawowych za zakup produktów Philips biorących udział w promocji przewidziana jest dodatkowo nagroda w zależności od zajętego miejsca: 

  1. e-voucher na Pyszne.pl o wartości 300 zł za zajęcie pierwszego miejsca
  2. e-voucher na Pyszne.pl o wartości 200 zł za zajęcie drugiego miejsca
  3. e-voucher na Pyszne.pl o wartości 200 zł za zajęcie trzeciego miejsca.

7. Nagrody uzyskane w promocji podlegają zasadom opodatkowania wysyłki i wydania nagród w programie Elektroklub.

8. Naliczenie punktów za promocję nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od daty jej zakończenia.

9. Faktury, które zostaną przesłane przez Dystrybutora do Koordynatora w późniejszym terminie niż okres jej rozliczenia, zostaną uwzględnione na koniec kolejnego kwartału kalendarzowego.