Nie masz jeszcze konta?

Produkty

 

 

Bargo Sp. z o.o. działa na rynku nieprzerwanie od 1991 r. Głównym przedmiotem działalności spółki jest dystrybucja materiałów elektrotechnicznych i oświetleniowych, prowadzona przez 9 oddziałów w woj. mazowieckim.
Od 2017 r. Bargo wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Grodno, dzięki czemu korzysta z zasobów nowoczesnego centrum dystrybucyjnego. Połączenie sił z większym partnerem pozwoliło na znaczne poszerzenie asortymentu o ofertę nowych producentów oraz dało dostęp do nowych segmentów produktowych, takich jak klimatyzacja, wentylacja i fotowoltaika.