Nie masz jeszcze konta?

Kable N2XH – zwiększone bezpieczeństwo podczas pożaruZ tego artykułu dowiesz się:

  • O rozszerzeniu asortymentu NKT w programie Elektroklub
  • Czym są i czym wyróżniają się kable N2XH?
  • Czym różni się powłoka PVC od bezhalogenowej
  • Jakie jest zastosowanie kabli N2XH?

 

Od 1 marca 2023 r. firma NKT do premiowanych punktami produktów w programie Elektroklub dodała kable bezhalogenowe N2XH – 3, 4, 5-cio żyłowe o przekroju od 1,5mm2 do 2,5mm2.Czym są i czym wyróżniają się kable N2XH?

 NKT ciągle rozszerza swoją ofertę o nowe rodzaje przewodów i kabli.

Jedną z odmian kabli, które obecnie stają się coraz szerzej stosowane, a w konsekwencji coraz częściej oferowane są przewody i kable bezhalogenowe, spośród nich najbardziej rozpoznawalne są kable bezhalogenowe na napięcie 0,6/1kV noszące oznaczenie N2XH.

 Kable N2XH 0,6/1kV od szeregu lat znajdują się w ofercie NKT, równocześnie prowadzone sią ciągłe prace mające na celu doskonalenie tej konstrukcji oraz poprawę  własności użytkowych.

 Wszelkie odmiany przewodów i kabli bezhalogenowych, w tym kable N2XH, wyróżnia rodzaj zastosowanych tworzyw - zarówno na izolację roboczą przewodów jak i powłokę zewnętrzną, a także, jeżeli występują, na warstwę separującą pomiędzy izolacją a powłoką zewnętrzną.

Specyficzne parametry zastosowanych tworzyw przekładają się wprost na własności użytkowe i zamierzone zastosowanie tego rodzaju przewodów i kabli. Najistotniejszą z nich jest maksymalne ograniczenie potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, które mogłoby zaistnieć w warunkach, gdyby zainstalowane w danym obiekcie przewody i kable uległy spaleniu.

 

Czym różni się powłoka PVC od bezhalogenowej?

Najpowszechniej stosowane materiały na izolację oraz/lub powłokę przewodów i kabli elektrycznych to PVC (polichlorek winylu), jednak mają one tę wadę, że w trakcie spalania tych tworzyw wydzielane są gazy, które zawierają miedzy innymi związki chlorowodorowe. Związki te są zarówno wysoce toksyczne, jak i są agresywne chemicznie, a kontakt z nimi może spowodować u ludzi nawet śmiertelne zatrucia, natomiast w przypadku sprzętu elektronicznego nieodwracalne uszkodzenia.

 Stosując tworzywa bezhalogenowe, tj. nie zawierające między innymi związków chloru, jako izolację, warstwę separującą oraz powłokę w przewodach i kablach elektrycznych, stało się możliwe wyeliminowanie opisanego powyżej zagrożenia.

 Przykładem takiego rozwiązania konstrukcyjnego są właśnie kable N2XH, których właściwości eliminują zagrożenia opisane powyżej a pojawiające się w warunkach pożaru, przy równoczesnym zachowaniu najbardziej podstawowych funkcji przewodów i kabli elektrycznych, tj. funkcji dostarczania energii elektrycznej w sposób bezpieczny.

 Konstrukcja i własności kabli N2XH 0,6/1kV produkcji NKT spełniają wszystkie wymagania zawarte w normie przedmiotowej HD 604 5G (DIN VDE 0276-604), co zostało potwierdzone certyfikatem wydanym przez powszechnie uznaną jednostkę certyfikująca VDE.

Odpowiednie modyfikacje w doborze tworzyw pozwoliły na uzyskanie reakcji na ogień wg wymagań CPR na poziomie B2ca s1a d1 a1, co także zostało potwierdzone stosownymi badaniami i oddzielnym protokołem klasyfikacyjnym, wydanym przez VDE.

 

Jakie jest zastosowanie kabli N2XH?

 

Zgodnie z zaleceniami istniejącymi na rynku polskim, zawartymi zarówno w poradniku ITB, jak i w normie SEP odnoszącymi się do tej tematyki, potwierdzona klasyfikacja CPR na takim poziomie pozwala na stosowanie kabla N2XH 0,6/1kV produkcji NKT w instalacjach ogólnego przeznaczenia w najbardziej wrażliwych obiektach budowlanych, takich, dla których przyjęto najostrzejsze wymagania odnośnie reakcji na ogień, i to zarówno w obrębie dróg ewakuacyjnych, jak i poza tymi drogami.

 Pamiętając o cechach wyróżniających przewody i kable bezhalogenowe, nie należy zapominać o ich ograniczeniach. Według założeń kable i przewody bezhalogenowe przeznaczone są do stosowania wewnątrz obiektów budowalnych, gdzie nie są narażone na oddziaływanie promieniowania słonecznego czy też wilgoci, w konsekwencji te własności zostały upośledzone na rzecz poprawy własności związanych z reakcją na ogień.

Przewody i kable bezhalogenowe typu kable N2XH oraz kable zachowujące funkcje przewodzenia prądu w warunkach pożaru to różne konstrukcje wyróżniające się różnymi własnościami.

 Koncentracja na własnościach kabla powiązanych z ogniem spowodowała, że nie zostały stworzone wersje kabli z żyłami aluminiowymi  ze względu na zachowania aluminium w wysokich temperaturach.