Serwis www.elektroklub.pl​​​​​​​​​​​​​​ używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Nie masz jeszcze konta?

Wybierz zasilacz UPS odpowiedni dla Ciebie i rozwiąż problemy z podtrzymaniem zasilania

Co to jest zasilacz awaryjny (UPS)?

Zasilacz awaryjny (UPS - uninterruptible power supply) oferuje gwarantowane podtrzymanie zasilania podłączonych urządzeń elektronicznych. Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu lub jego parametry nie będą mieścić się w bezpiecznym przedziale, zasilacz UPS natychmiast zacznie dostarczać czyste zasilanie bateryjne do podłączonych urządzeń, a jednocześnie będzie chronił je przed przepięciami.

Schneider Electric oferuje zasilacze UPS dla komputerów, sieci i serwerów oraz centrów przetwarzania danych i innych urządzeń elektrycznych.

 Zobacz wszystkie nasze produkty UPS

Dlaczego zasilacz UPS jest potrzebny w domu lub w firmie?

Dom: Urządzenia elektroniczne, których używasz do codziennej komunikacji, rozrywki i zapewnienia rodzinie bezpieczeństwa, są narażone na uszkodzenia spowodowane nieoczekiwanymi przerwami w dostawach energii elektrycznej, fluktuacjami i innymi zakłóceniami zasilania. Zasilacz UPS zapewnia akumulatorowe podtrzymanie zasilania i ochronę urządzeń elektronicznych, między innymi:

  • urządzeń sieci bezprzewodowych (routerów, modemów);
  • komputerów;
  • telewizorów;
  • systemów alarmowych;
  • konsol do gier;
  • urządzeń mobilnych.

Firma: Przestoje spowodowane przez przerwy w zasilaniu są frustrujące dla każdego, ale dla przedsiębiorstwa lub instytucji mogą mieć także poważne konsekwencje finansowe. Straty wynikające z przestojów spowodowanych przez zakłócenia w zasilaniu — przestojów, których dałoby się uniknąć poprzez zastosowanie zasilacza UPS — każdego roku liczone są w miliardach dolarów. W przypadku przedsiębiorstw z listy Fortune 1000:

  • Średni roczny koszt nieplanowanych przestojów wynosi od 1,25 do 2,5 mld USD.
  • Średni koszt awarii infrastruktury: 100 000 USD/godzinę
  • Średni koszt awarii aplikacji o newralgicznym znaczeniu: od 500 000 do 1 mln USD/godzinę

Małe i średnie przedsiębiorstwa są szczególnie narażone na straty finansowe, ponieważ mają ograniczoną zdolność generowania przychodów podczas przestoju.

Jakiej mocy zasilacza UPS potrzebujesz?

W danych technicznych urządzeń elektronicznych podaje się zarówno maksymalną znamionową moc w watach (W), jak i w woltoamperach (VA). Pobór mocy przez urządzenie podłączone do zasilacza nie może przekroczyć żadnej z tych dwóch wartości. Waty to jednostka mocy rzeczywistej pobieranej przez urządzenie, natomiast wartość wyrażona w woltoamperach to iloczyn napięcia przyłożonego do urządzenia i prądu pobieranego przez to urządzenie.

Współczynnik mocy

W przypadku komputerów i zasilaczy UPS wartości wyrażone w watach i VA mogą się znacznie różnić, z tym że wartość wyrażona w VA nigdy nie jest mniejsza od liczby wyrażonej w watach. Stosunek liczby W do VA nazywany jest „współczynnikiem mocy” (ang. Power Factor, PF) i wyrażony jako liczba (np. –0,8) albo wartość porcentowa (np. –80%). Przy doborze zasilacza UPS do określonego zastosowania właśnie współczynnik mocy ma największe znaczenie. Z zasady maksymalna moc wyjściowa zasilacza UPS wyrażona w watach powinna być o 20–25% wyższa od łącznej mocy pobieranej przez wszystkie podłączone do niego urządzenia.

Jak długo musi być podtrzymywane zasilanie podłączonych urządzeń?

To zależy od tego, jakiego rodzaju urządzenia i instalacje ma chronić zasilacz UPS. Pod pojęciem „czasu podtrzymania” rozumiemy czas, przez jaki zasilacz UPS będzie w stanie samodzielnie zasilać podłączone do niego urządzenia w razie przerwy w głównym zasilaniu. Im więcej urządzeń podłączonych jest do zasilacza UPS, tym krótszy będzie czas podtrzymania. Dlatego ważne jest, aby zasilacz UPS podtrzymywał zasilanie tylko rzeczywiście najważniejszego sprzętu.

Jakie funkcje i cechy należy brać pod uwagę, wybierając system UPS?

Cechy i funkcje podstawowe

Akumulatory wymienialne przez użytkownika — możliwość dodawania lub wymiany akumulatorów przez przeszkolonych użytkowników zwiększa dostępność całego systemu UPS. Gniazda tylko z ochroną przeciwprzepięciową — ochrona dodatkowego sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia bez zużywania energii z akumulatorów podtrzymujących zasilanie kluczowych urządzeń.  Wskazówka uszkodzenia w instalacji budynku — dioda LED informująca użytkowników o potencjalnie niebezpiecznej usterce w instalacji elektrycznej budynku. Odstępy między gniazdami umożliwiające podłączenie indywidualnych zasilaczy — zachowanie takich odstępów sprawia, że zasilacz (transformator) podłączony do gniazda zasilacza UPS nie blokuje dostępu do sąsiednich gniazd. Automatyczny autotest — regularnie wykonywany test akumulatorów, który może zawczasu wykryć konieczność ich wymiany.

Cechy i funkcje dodatkowe

Automatyczna regulacja napięcia (AVR, Automatic Voltage Regulation — koryguje zbyt niskie napięcia bez korzystania z akumulatora, a tym samym wydłuża dostępność zasilania. Czysta sinusoida przy zasilaniu akumulatorowym — symulacja zasilania sieciowego w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi o aktywnie korygowanym współczynniku mocy obciążenia (PFC). SmartSlot — interfejs umożliwiający instalację kart zarządzających Network Management Card, które wzbogacają możliwości zasilacza UPS. Skalowalny czas podtrzymanua — możliwość wydłużania czasu podtrzymania poprzez instalowanie zewnętrznych pakietów akumulatorowych. Filtrowanie zasilania — chroni podłączone odbiorniki przed przepięciami, wyskokami napięcia, wyładowaniami atmosferycznymi i innymi zakłóceniami zasilania.

Cechy i funkcje zaawansowane

Regulacja punktów przełączania napięcia — wydłuża żywotność akumulatora, poszerzając zakres dopuszczalnego napięcia wejściowego lub zawężając zakres regulacji napięcia wyjściowego. Ładowanie akumulatora z kompensacją temperatury — regulacja parametrów ładowania z uwzględnieniem temperatury akumulatorów przedłuża ich żywotność. Inteligentne zarządzanie akumulatorami — maksymalizuje wydajność, żywotnść i niezawodność akumulatorów poprzez inteligentne, precyzyjnie regulowane ładowanie. Pedykcyjne ostrzeganie o awariach — analiza ryzyka awarii pełniąca rolę systemu wczesnego ostrzegania i pozwalająca zawczasu wymieniać narażone podzespoły. Akumulatory zewnętrzne podłączane na zasadzie plug-and-play — rozwiązanie zapewniające czyste i nieprzerwane zasilanie w trakcie instalacji akumulatorów wydłużających czas podtrzymania.