Nie masz jeszcze konta?

Aparatura modułowa do przemysłu i budownictwa mieszkaniowego

Podobnie jak w przypadku innych urządzeń, tak i dla aparatury modułowej dostępne są serie zaprojektowane z myślą o zastosowaniach do użytku domowego albo przemysłowego

clipboard-20191018-112307.jpeg

Rys. 1 Przykład dwóch serii aparatury modułowej Schneider Electric: K60 przeznaczonej przede wszystkim do instalacji mieszkaniowych a) oraz Acti 9 polecanej do zastosowania w obiektach przemysłowych i komercyjnych b).

I. Standardy wykonania

Wyłączniki nadprądowe projektowane są zgodnie z normami IEC/EN opisanymi na rys. 2, określającymi możliwość ich zastosowania w budownictwie mieszkaniowym, a także obiektach przemysłowych.

clipboard-20191018-112308.jpeg

Rys. 2. Dzięki zgodności z obiema normami wymienionymi powyżej, wyłączniki serii iC60N mogą być użytkowane zarówno w instalacjach przemysłowych, które wymagają profesjonalnej obsługi, jak i w instalacjach domowych i być obsługiwane przez osoby bez uprawnień

II. Wytrzymałość

Znaczące różnice dotyczą wartości parametrów zwarciowych wyłączników nadprądowych. O ile wytrzymałość zwarciowa na poziomie 6 kA aparatów w instalacjach mieszkaniowych jest odpowiednia, to w obiektach przemysłowych taka wartość może okazać się niewystarczająca.  Z tego powodu dla serii przemysłowej dostępne są tabele koordynacji z wyłącznikami kompaktowymi. Na przykład wytrzymałość zwarciowa wyłączników iC60 rozszerzonych o moduł różnicowoprądowy Vigi iC60 może wzrosnąć nawet do 80 kA, dzięki koordynacji z wyłącznikiem kompaktowym NSX.

 

Porównanie typowych wartości parametrów dla wyłączników nadprądowych stosowanych w instalacjach domowych i przemysłowych

Wyłączniki do instalacji mieszkaniowych i podobnych (K60)

Wyłączniki do instalacji przemysłowych (Acti9)

 

Wytrzymałość zwarciowa

Icn = 6 000 A

 

Napięcie udarowe wytrzymywane

Uimp = 4 kV

 

 

Wytrzymałość zwarciowa

Icu = 10/ 15 / 25 kA

 

Napięcie udarowe wytrzymywane

Uimp = 6 kV

    

 III. Zakres dostępnych typów

Układy stosowane w zakładach przemysłowych takie jak napędy silnikowe, zasilacze, układy automatyki, potrzebują zabezpieczeń ściśle dobranych do ich potrzeb, dlatego oferta Schneider Electric w tym zakresie jest bardzo szeroka. Dostępne są m.in. aparaty o prądzie znamionowym rzędu 0,5 A.

Z kolei w instalacjach domowych oraz mieszkaniowych zabezpiecza się przede wszystkim przewody zasilające gniazda i obwody oświetleniowe. Jest to głównym powodem węższej oferty wyłączników dedykowanych do tych celów.

Porównanie serii aparatów oferowanych przez Schneider Electric znajduje się w poniższej tabeli:

 

Porównanie zakresu typów poszczególnych serii aparatów

Aparatura K60 do instalacji domowych i podobnych

Aparatura Acti 9 do instalacji przemysłowych

 

Charakterystyki zabezpieczeń nadprądowch : B i C

Typy zabezpieczeń różnicowoprądowych AC i A, czułość: 30 mA / 300 mA

 

 

Charakterystyki zabezpieczeń nadprądowch : B, C, D, Z, K, MA

Typy zabezpieczeń różnicowoprądowych: AC, A, SI, B, selektywne, czułość: 10 / 30 / 100 / 300 mA

    

clipboard-20191018-112308_2.jpeg

Rys. 3. Specyfika pracy oraz narażenia jakim może być poddana aparatura zabezpieczającą instalacje przemysłowe i domowe są zupełnie inne. Stąd różne wymagania stawiane aparatom do instalacji mieszkaniowych oraz przemysłowych.

IV. Funkcjonalność

Od aparatury w instalacjach mieszkaniowych wymaga się przede wszystkim bezpieczeństwa, trwałości i wygodnego montażu.

W środowisku przemysłowym bardzo ważne jest także łatwe serwisowanie, sygnalizacja stanu: optyczna i zdalna czy dodatkowe możliwości blokady aparatów przed niepożądanym załączeniem.  Z tego powodu aparatura Acti9 wyposażona jest w mechanizm zatrzaskowy, który pozwala na demontaż pojedynczego aparatu spośród całego rzędu zabudowanego w rozdzielnicy. Przewidziana jest możliwość dobudowy napędu przedłużanego, podstawy wtykowej czy przekładników pomiarowych do nadzoru nad instalacją. Wskaźniki optyczne wyzwolenia i pozycji styków pozwalają na szybkie zidentyfikowanie wyzwolonego zabezpieczenia. Powyższe cechy pozwalają na maksymalne ograniczenie czasu przestoju pracy i zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

 

Zalety aparatury K60 stosowanej przede wszystkim w instalacjach domowych

Zalety aparatury Acti 9 stosowanej w instalacjach przemysłowych

- Bezpieczeństwo potwierdzone wewnętrznymi badaniami Schneider Electric

- Aparatura dopasowana standardem wykonania i podłączenia

- Możliwość blokowania dźwigni załączającej

- Zaciski windowe / szynowe od dołu

- Możliwość testowania wyłączników różnicowoprądowych raz do roku

- Możliwość obsługi przez osoby niewykwalifikowane

- Bezpieczeństwo potwierdzone wewnętrznymi badaniami Schneider Electric

- Montaż beznarzędziowy na szynie DIN

- Podwójne zaciski na przewody / szyny od dołu i od góry

- Możliwość indywidualnego wyjęcia aparatu bez demontażu szyny łączeniowej

- Wskaźniki optyczne potwierdzające otwarcie styków oraz rzyczynę wyzwolenia

- Szeroka oferta styków pomocniczych oraz wyzwalaczy

clipboard-20191018-112505.jpeg

Rys.4 Przykłady rozbudowanej funkcjonalności aparatury modułowej Acti9: możliwość wyjęcia pojedynczego aparatu wspólnie oszynowanego z innymi, wygodna podstawa wtykowa, wskaźniki VisiSafe i VisiTrip, przekaźniki pomiarowe PowerTag

Podsumowanie

Właściwe dobranie aparatury pozwala na dopasowanie jej do warunków pracy w miejscu instalacji, ale także wykonanie instalacji w sposób efektywny pod kątem ekonomicznym.  Podział aparatury na przemysłową i mieszkaniową nie jest podziałem na aparaturę gorszą i lepszą czy tańszą i droższą, ponieważ oba wykonania mają swoją specyfikę. Aparatura stosowana w mieszkaniach powinna być przewidziana do obsługi przez osoby niewykwalifikowane, czego aparaty przemysłowe nie gwarantują. Z drugiej strony oferta przemysłowa cechuje się różnorodnością wykonań oraz parametrami niespotykanymi w aparaturze mieszkaniowej.  Istotne jest, aby wybór konkretnego rozwiązania poprzedzony był analizą wymogów jakie aparatura powinna spełniać i wynikał z umiejętnego dopasowania danej serii do tych kryteriów.

Do pobrania: Katalog obudów i aparatury modułowej Acti 9