Nie masz jeszcze konta?

Jak bezproblemowo zmodernizować lampy halogenowe

Firma Philips opracowała oryginalną (chronioną patentem) inteligentną technologię sterowników niskonapięciowych (12 V) do lamp LED, zapewniającą szeroką zgodność z istniejącymi transformatorami elektronicznymi i elektromagnetycznymi do lamp halogenowych. Za sprawą najwyższej klasy układu elektronicznego zgodnego z transformatorami, niskonapięciowe lampy LED firmy Philips stanowią uniwersalny zamiennik 12-woltowych punktowych lamp halogenowych. Technologia o nazwie TransforMax umożliwia pracę lamp w większości gniazd – stanowi proste rozwiązanie modernizacyjne typu plug and play.

Bez regulatora przyciemniania

W celu oszacowania, ile źródeł światła LED można podłączyć do istniejącego transformatora przeznaczonego do lamp halogenowych należy podzielić moc znamionową transformatora - pomnożoną przez procentowy stosunek mocy halogenowego źródła światła do mocy jego zamiennika - przez moc źródła światła LED. Przykładowo: jeśli wymieniany jest halogen o mocy 35 W na źródło światła LED o mocy 7 W, obliczenia będą przebiegały jak poniżej:

Z regulatorem przyciemniania

W razie konieczności podłączenia niskonapięciowych lamp LED z możliwością przyciemniania należy:

  1. określić maksymalne obciążenie transformatora(ów) i regulatora przyciemniania: w watach (W),
  2. określić wartości maksimum dla systemu (System Max) i dla gałęzi (Branch Max) za pomocą poniższych wzorów,
  3. korzystając z maksimum dla systemu wyznaczyć największą możliwą liczbę lamp zainstalowania,
  4. oraz upewnić się, że moc transformatora jest wystarczająca dla każdej z gałęzi.

clipboard-20191002-130321.png

Najnowsze informacje o zgodności transformatorów można znaleźć na stronie: http://www.philips.pl/master-led-lampy