Serwis www.elektroklub.pl​​​​​​​​​​​​​​ używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Nie masz jeszcze konta?

Jak często testować wyłączniki różnicowoprądowe przyciskiem

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią kluczową rolę w zapewnieniu ochrony przeciwporażeniowej. Z tego powodu normy IEC 61008 oraz IEC 61009 wymagają, aby te urządzenia wyposażone były w przycisk testu (oznaczony przez “T”) umieszczony z przodu obudowy. Dzięki temu użytkownik może wykonać test i być pewnym, że urządzenie działa prawidłowo.

Przycisk testu pozwala uzyskać pewną informację o działaniu urządzenia: natychmiastowe wyzwolenie po naciśnięciu przycisku gwarantuje, że zabezpieczenie działa poprawnie. Jeśli urządzenie nie zadziała, musi zostać sprawdzone w celu określenia przyczyny niepoprawnego działania. Schemat elektryczny wyłącznika różnicowoprądowego serii iID Schneider z przyciskiem „T” pokazany jest na rysunku 1.

clipboard-20190920-150544.jpeg

Częstotliwość testowania

Wyłączniki różnicowoprądowe muszą być testowane tak często jak określają to wymogi bezpieczeństwa i regulacje prawne aktualnie obowiązujące. W przypadku, gdy jest brak takich wymogów, Schneider Electric zaleca testowanie wyłączników różnicowoprądowych z następującą częstotliwością:
- po pierwszym podłączeniu i każdym ponownym zainstalowaniu wyłącznika
- co rok, dla urządzeń zainstalowanych w dobrych warunkach środowiskowych (bez kurzu, korozji, wilgoci itp.)
- co trzy miesiące, dla urządzeń które były zainstalowane przez 7 lub więcej lat w dobrych warunkach środowiskowych
- co miesiąc, dla urządzeń wykorzystywanych w korozyjnych i ciężkich warunkach środowiskowych lub narażonych na zwiększone zagrożenie wyładowaniami piorunowymi (w tej sytuacji polecane jest stosowanie wyłączników typu Si)

Jak sprawdzić działanie różnicówki:

clipboard-20190920-150544_2.jpeg

1) Wyłącznik różnicowoprądowy jest zasilony i obciążenie jest podłączone rys a)

2) Naciśnij przycisk oznaczony „T”. Uwaga! Zbyt długie utrzymanie wciśniętego przycsiku “T” może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia rys b)

3) Wyłącznik różnicowoprądowy powinien wyzwolić bezzwłocznie. Jeśli nie wyzwoli, dodatkowe sprawdzenia powinny zostać wykonane rys c)

4) Po wykonanym teście, załącz ponownie wyłącznik różnicowoprądowy rys d)

Warto zaznaczyć, że wyłączniki różnicowoprądowe firmy Schneider np. iID mogą być testowane jedynie raz do roku podczas gdy standardem jest wymóg testowania przynajmniej raz w miesiącu.

Tak długi czas testowania pozwala ograniczyć do minimum przerwy w zasilaniu systemu oraz ograniczyć czas obsługi i konserwacji instalacji. Ma to szczególne znaczenie np. w przypadku serwerowni, linii produkcyjnych czy nawet biur gdzie każda przerwa w zasilaniu może stanowić dużą niedogodność.

Pobierz broszurę