Aby zarejestrować się na szkolenie, wypełnij poniższy formularz:

numer istnieje w programie proszę zaloguj się
numer istnieje w programie proszę zaloguj się

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorami Państwa danych są:

  • a. NKT S.A. , ul. Gajowa 3, 43-254 Warszowice,
  • b. Philips Lighting Poland Sp. z o.o., ul. Kossaka 150, 64-920 Piła,
  • c. Schneider Electric Polska Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa,
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji szkoleń zawodowych organizowanych przez Administratorów danych na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa przetwarzania z art. 23 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (dalej jako: u.o.d.o.), a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO).
 3. Państwa dane będą przetwarzane również w celu marketingowym, o ile wyrażą Państwo na to wyraźną, odrębną zgodę – podstawa przetwarzania art. 23 ust.1 u.o.d.o., a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a) RODO.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez Administratorów przez okres 2 lat.
 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Posiadają Państwo także prawo do uzyskania kopii danych i ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub profilowania przez Administratorów Państwa danych osobowych. Sprzeciw mogą Państwo zgłosić w dogodny dla siebie sposób, w szczególności przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: kontakt@elektroklub.pl, za pośrednictwem infolinii, dzwoniąc pod numer 22 270 12 79 lub pisząc listownie na adres i360 Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12/2, 02-972 Warszawa.
 6. Posiadają Państwo prawo, aby w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo ich przetwarzania, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy u.o.d.o. lub od dnia 25.05.2018 r. przepisy RODO.
 8. Podanie przez Państwa danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym aby wziąć udział w szkoleniu zawodowym. Brak zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie wyklucza Państwa udziału w szkoleniu zawodowym.
 9. Informujemy, że podane przez Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) w zakresie wybranego miejsca szkolenia, efektem profilowania może być przesłanie do Państwa zaproszenia na nowe szkolenie organizowane w wybranej lokalizacji.
 10. Informujemy, że Administratorzy powierzyli przetwarzanie Państwa danych w celu organizacji szkoleń zawodowych i360 Sp. z o.o, ul. H. Sienkiewicza 85/87 lok 8, 90-057 Łódź.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do realizacji szkoleń zawodowych organizowanych przez:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych do celów marketingowych, promocji i reklamy przez:
*Wyrażam zgodę na dostarczanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)przez:
*Wyrażam zgodę na nawiązywanie automatycznych połączeń telefonicznych inicjowanych przez:
*Wyrażam zgodę na profilowanie o którym mowa w pkt. 9 powyżej przeprowadzone przez:

* Pola obowiązkowe

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!