Nie masz jeszcze konta?

NKT – Już mamy! Deklaracje środowiskowe EPD

 

Czym jest deklaracja środowiskowa EPD?

 

 

Deklaracje EPD to znormalizowane podejście do dokumentacji środowiskowej, które umożliwia nam mierzenie, dokumentowanie i informowanie o wpływie produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. EPD oferuje przejrzystą, wymierną i porównywalną prezentację wyników środowiskowych w oparciu o analizę cyklu życia (LCA), która ocenia wpływ na środowisko od surowców, poprzez fazę produkcji i użytkowania, aż do końca cyklu życia (od powstania do utylizacji).

Celem deklaracji EPD jest nie tylko dostarczenie dokumentacji środowiskowej, ale także wzmocnienie zaangażowania firmy NKT w zrównoważony rozwój poprzez wiarygodne i weryfikowalne informacje. Proces ten rozpoczyna się od zebrania szczegółowych danych na temat surowców, zużycia energii, bezpośrednich i pośrednich emisji, a kończy na przetwarzaniu odpadów (recykling, spalanie, składowanie). Informacje te są następnie zebrane w deklaracji EPD, która opisuje profil środowiskowy produktu w znormalizowany sposób. Deklaracje EPD NKT są tworzone zgodnie z normami ISO 14025 i EN 15804+A2.

 

Wierzymy, że w świecie, w którym przepisy dotyczące ochrony środowiska stają się coraz bardziej rygorystyczne, deklaracje EPD mogą pomóc w zapewnieniu zgodności z krajowymi i międzynarodowymi normami oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Może to być szczególnie ważne dla organizacji, które działają na arenie międzynarodowej lub w sektorach podlegających ścisłym regulacjom.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszej stronyninternetowej lub bezpośredniego kontaktu.

https://www.nkt.com.pl/produkty-rozwiazania/deklaracje-srodowiskowe-epd-environmental-product-declarations