Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Grodno rosło podobnie jak cała branża dystrybucji
2019-04-22

Grodno rosło podobnie jak cała branża dystrybucji

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/19 (kwiecień grudzień 2018) skonsolidowane przychody Grodna wyniosły 368,6 mln zł i były wyższe rok do roku o 12,7%. Grupa rosła więc w podobnym tempie, jak cała branża dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. Z danych SHE wynika, że od kwietnia do grudnia 2018 rynek hurtowy zwiększył obroty rok do roku o 13%.

Wzrost sprzedaży grupy Grodno do 368,6 mln zł po trzech kwartałach roku obrotowego 2018/19 był efektem systematycznego rozwoju działalności, w tym rozbudowy oferty produktowej i usługowej, a także konsolidacji danych spółek zależnych. Wpływ na sprzedaż miała również dobra koniunktura w branży budowlanej w całym 2018 roku, której utrzymanie się powinno korzystnie wpływać na sprzedaż grupy również w przyszłych okresach.

Skonsolidowany zysk netto Grodna wyniósł 6,9 mln zł i był niższy o 9%. Wpływ na to miały głównie koszty poniesione w trzecim kwartale roku obrotowego 2018/19 (październik-grudzień) w zakresie prowadzonych działań akwizycyjnych.

Zdobywanie rynku kosztuje

Zgodnie z realizowaną strategią, Grodno koncentruje się obecnie na zwiększaniu udziałów w rynku, co przekłada się na wysoki wzrost przychodów, jednak może mieć tymczasowy wpływ na marże i generować koszty związane z rozwojem. Ważnym wydarzeniem wpisującym się w działania skupione na zwiększaniu udziałów rynkowych był zakup spółki Magma, zrealizowany w grudniu ubiegłego roku.

Jest to już ósme i największe do tej pory przejęcie w historii Grupy Grodno, w tym trzecia duża akwizycja firmy sieciowej. Podmiot ten prowadzi sieć ośmiu dobrze prosperujących hurtowni elektrotechnicznych, których włączenie do grupy oznacza istotne umocnienie naszej pozycji rynkowej pod kątem przychodów, a także wzrost naszej ogólnopolskiej sieci sprzedaży do 83 oddziałów. Obecnie trwają prace związane z integracją Magmy wewnątrz grupy, a jako że mamy w tym obszarze już duże doświadczenie, spodziewamy się, że proces ten przebiegnie bez komplikacji – informuje Andrzej Jurczak, prezes spółki Grodno.

Kontynuacja realizacji strategii

W najbliższym czasie Grodno będzie kontynuować realizację strategii na lata 2017-2020, zakładającą m.in. dalszą rozbudowę grupy i konsolidację rynku, rozwój oferty specjalistycznych usług i asortymentu, zwiększanie sprzedaży w Internecie (B2B + B2C), a także budowę kompetencji w perspektywicznych obszarach automatyki budynkowej, przetwarzania danych i cyfryzacji.

– Do tej pory z sukcesem realizowaliśmy nasze założenia strategiczne i m.in. dzięki temu oczekujemy, że bieżący rok obrotowy będzie jednym z najlepszych w historii Grodna – podsumowuje prezes.

 

Grupa Grodno

Grodno to jeden z największych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce. Łącznie posiada w ofercie ponad 170 tys. towarów różnych producentów oraz około 300 produktów pod marką własną Luno. W 2015 roku spółka wzbogaciła katalog produktów o rozwiązania z sektora klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania.

Obecnie sieć dystrybucji Grupy Grodno liczy 83 oddziały. 55 to punkty własne, 11 to oddziały franczyzowe, dziewięć należy do spółki Bargo, a osiem do przejętej ostatnio hurtowni Magma.


Źródło pochodzenia http://elektrosystemy.pl

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!