" />
Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Kontrola instalacji elektrycznej – PowerTag
2019-02-26

Kontrola instalacji elektrycznej – PowerTag

Aparatura modułowa Acti 9 firmy Schneider rozwija się w kierunku pełnej i nieprzerwanie dostępnej kontroli instalacji elektrycznej. Najnowsza część systemu Smartlink – przekładniki pomiarowe PowerTag (rys.1a, 1b) są tego wyrazem.

Funkcjonalność dzięki przekładnikom pomiarowym PowerTag

 

Rozbudowanie już istniejącej rozdzielnicy lub wykonanie nowej z wykorzystaniem PowerTag pozwala uzyskać dostęp do funkcji pomiarowych i kontroli obwodów odbiorczych w zakresie:
- pomiaru energii
- pomiaru mocy
- pomiar prądu i napięcia
- powiadomienia e-mail (przeciążenie, brak zasilania, osiągnięcie zadanego czasu pracy obwodu itp.)
Dzięki czemu użytkownik końcowy lub osoba nadzorująca instalację elektryczną ma nieograniczony dostęp do informacji o stanie nadzorowanej instalacji elektrycznej a przez to i urządzeń z niej zasilanych. (rys. 2)

Architektura systemu do kontroli instalacji elektrycznej

Przekaźniki pomiarowe PowerTag współpracują z modułami komunikacyjnymi Smartlink:

  • Smartlink SI B Ethernet pozwalającymi na zbieranie danych z przekaźników PowerTag, ale również poprzez 7 kanałów sterujących i wejście analogowe mogącymi pełnić także funkcje kontrolne i sterujące w instalacji (rys.3a)

  • - Smartlink SI D Ethernet pozwalającymi tylko i wyłacznie na zbieranie danych pomiarowych z przekaźników PowerTag.(rys.3b)

Obie wersje modułów Smartlink mają wbudowany webserwer. Komunikacja pomiędzy przekaźnikami PowerTag a modułami Smartlink zainstalowanymi w tej samej rozdzielnicy odbywa się bezprzewodowo. Jeden moduł Smartlink może zbierać dane nawet z 20 przekaźników pomiarowych PowerTag. Smartlink dzięki komunikacji opartej na systemie Modbus TCP/IP może być także zintegrowany z BMS działającym w budynku, może być częścią automatyki budynkowej opartej na KNX czy też automatyki przemysłowej zarządzanej sterownikami PLC.

Korzyści z korzystania z przekaźników pomiarowych PowerTag

Dzięki zastosowaniu przekaźników pomiarowych PowerTag w szybki i łatwy sposób można zrealizować opomiarowanie wybranych obwodów odbiorczych monitorując energię elektryczną przez nie pobieraną.
Możliwa jest również ciągła kontrola stanu obwodów elektrycznych poprzez wysyłanie powiadomień e-mail w przypadku:
- zbyt dużego poboru mocy
- zbyt dużego zużycia energii
- przekroczenia założonego czasu pracy obwodu odbiorczego
- przekroczenia progowej wartości prądu czy współczynnika mocy.
Nierzadko zastosowanie PowerTag nie wymaga dodatkowego miejsca w rozdzielnicy: przekładniki pomiarowe montowane są w pobliżu wyłączników zabezpieczających wybrany obwód natomiast moduł Smartlink może być zamontowany między rzędami (odległość między rzędami >= 150 mm) aparatury modułowej lub w części bocznej rozdzielnicy. (rys. 4)

PowerTag wyznacza nowy kierunek w zakresie rozwoju aparatury modułowej. Staje się ona systemem, który nie tylko składa się z urządzeń zabezpieczających instalacje elektryczne, ale tworzy w pełni zintegrowane środowisko aparatów i urządzeń komunikujących się ze sobą nawzajem, zapewniając swobodną kontrolę i monitorowanie poszczególnych obwodów elektrycznych dla użytkownika końcowego lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu.

 

Opis ilustracji
Rys. 1 Przekładniki pomiarowe PowerTag w wersji do obwodów jednofazowych (a) i trójfazowych (b)
Rys.2 Przykład montażu przekładnika PowerTag z wyłącznikiem nadprądowym iC60N.
Rys. 3 Moduły Smartlink współpracujące przekładnikami PowerTag:
a) SI B Ethernet wyposażone także w 7 kanałów I/O oraz wejście analogowe
b) SI D Ethernet służące jedynie do komunikacji z PowerTag
Rys. 4 Rozdzielnica Prisma wyposażona w aparaturę modułową Acti9, moduły komunikacyjne Smartlink oraz przekładniki pomiarowe PowerTag.

 

Pobierz broszurę

Inne artykuły Schneider Electic

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!