Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Zmiany strukturalne w Kaczmarek Electric
2018-12-31

Zmiany strukturalne w Kaczmarek Electric

W związku z dynamicznym wzrostem liczby oddziałów i rosnącej sprzedaży Kaczmarek Electric realizuje obecnie kolejny etap długofalowego planu rozwoju – wprowadza zmiany w strukturze wewnętrznej firmy, tworząc pion zakupów i inwestycji oraz pion sprzedaży, marketingu i rozwoju.

Kaczmarek Electric zamknął trzeci kwartał przychodami na poziomie 155 mln zł, co w porównaniu z 121 mln zł w analogicznym okresie roku 2017 oznacza wzrost o 28%. Narastająco po dziewięciu miesiącach spółka wypracowała obroty w wysokości 408 mln zł, co rok do roku oznacza wynik lepszy o około 30%. W związku z dynamicznym wzrostem obrotów i rosnącą liczbą oddziałów (obecnie sieć dystrybucji liczy 104 placówki handlowe) Kaczmarek Electric kontynuuje realizację długofalowego planu rozwoju.
– Dynamiczny rozwój firmy nie jest dziełem przypadku, ale wynikiem konsekwentnej realizacji naszych planów. Kolejnym poczynionym przez nas krokiem była zmiana struktury wewnętrznej firmy, która weszła w życie z dniem 12 października – oznajmia Cezary Kaczmarek, prezes Kaczmarek Electric.
W ramach zmian strukturalnych spółka stworzyła pion zakupów i inwestycji oraz pion sprzedaży, marketingu i rozwoju.

Pion zakupów i inwestycji

Za pion zakupów i inwestycji będzie odpowiadał Marek Pustół, który wśród najważniejszych założeń na najbliższy czas wymienia m.in. zmianę w sposobie negocjacji z kontrahentami.
– Obejmując pion zakupów i inwestycji, za główny cel postawiłem sobie przeorganizowanie go oraz sposobu prowadzenia negocjacji w duchu mocno pro-handlowym, zarówno wobec dostawców, jak i wobec oczekiwań klientów. Wierzę, że połączenie obu tych działów pozwoli nam zbudować najbardziej efektywny pion zakupowy w branży. Istotną rolę w realizacji tego zadania będą mieli koledzy z działów zakupów, wsparcia, jak również z naszych oddziałów, które coraz mocniej specjalizują się w określonych segmentach rynku –– mówi o swojej wizji działania Marek Pustół, dyrektor pionu zakupów i inwestycji.

 

Pion sprzedaży, marketingu i rozwoju

Za pion sprzedaży, marketingu i rozwoju odpowiadać będzie natomiast Joanna Bąk, która liczy, że dzięki połączeniu trzech działów w większym stopniu wykorzystany zostanie efekt ich synergii i wzajemnej zależności.
– Myślę, że do tej pory nie wykorzystywaliśmy w wystarczającym stopniu efektu synergii pracy tych trzech działów, dlatego chcę to szybko zmienić. Dostałam szansę wdrożenia pewnych pomysłów, które wspólnie z kolegami – dyrektorami tych trzech działów – chcemy zrealizować. Strategia sprzedaży w firmie handlowej to nie tylko całościowy plan działań, odnoszący się do sprzedaży, ale przede wszystkim jest to ścisła współpraca wszystkich działów, ponieważ każda osoba związana z firmą, ma większy lub mniejszy wpływ na realizację celów sprzedażowych. Dlatego będę chciała zadbać o to, aby każdy uczestnik procesu sprzedaży ze strony Kaczmarek Electric widział nie tylko swój wycinek pracy, swoje zadania, ale znał i rozumiał całość tego procesu – mówi Joanna Bąk, dyrektor pionu sprzedaży, marketingu i rozwoju w Kaczmarek Electric.
Zmian organizacyjnych w spółce jest więcej. Rozbudowano m.in. pion łańcucha dostaw oraz dział HR. Dotychczasowa struktura Kaczmarek Electric była stosunkowo płaska, obecnie staje się ona bardziej pionowa m.in. ze względu na wielkość firmy.
– Musieliśmy dostosować naszą strukturę organizacyjną do zmieniającego się otoczenia, nowych oczekiwań naszych klientów, partnerów i pracowników. Jestem przekonany, że powołani dyrektorzy nowych pionów będą gwarancją dobrej współpracy z dostawcami i odbiorcami Kaczmarek Electric – podsumowuje Cezary Kaczmarek.

Źródło pochodzenia: Magazyn Elektrosystemy oraz Elektrosystemy.pl – interaktywny portal internetowy.

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!