Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Bezpieczeństwo elektryczne w domu
2018-01-21

Bezpieczeństwo elektryczne w domu

Domownicy uświadamiają sobie istnienie instalacji elektrycznej zazwyczaj jedynie na czas jej awarii. Nie posiadając wiedzy do czego instalacja służy, jakie stawia się przed nią wymagania
i jakie zagrożenie może powodować wadliwa instalacja elektryczna, mieszkańcy nie będą zainteresowani ani jej właściwym utrzymaniem, ani jej rozbudową stosownie do zmieniających się potrzeb. Chociażby z tego powodu warto, aby przy okazji każdej wizyty elektryk przypomniał domownikom o podstawowych zasadach z zakresu bezpieczeństwa elektrycznego domu oraz wskazał na co powinni zwracać uwagę i jakie są ich obowiązki w zakresie utrzymania bezpieczeństwa elektrycznego.

 

 

 

Poniżej przedstawiono kilka punków wartych omówienia z domownikami podczas każdej wizyty.

Prawidłowe działanie wyłączników różnicowoprądowych

Wyłączniki różnicowoprądowe powinny być okresowo sprawdzane za pomocą przycisku kontrolnego „T”. Brak wyzwolenia wyłącznika po naciśnięciu przycisku może oznaczać brak skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Warto zaznaczyć, że wyłączniki różnicowoprądowe Acti9 Schneider Electric przez pierwsze siedem lat ich eksploatacji mogą być testowane jedynie raz do roku (później raz na kwartał), minimalizując w ten sposób konieczność ich obsługi przez domowników.

Brak odpowiedniej ochrony przed przepięciami w instalacji

Instalacje i urządzenia elektryczne powinny być chronione przed odziaływaniem prądu piorunowego oraz przepięć łączeniowych. Prawidłowo dobrany i skoordynowany układ ograniczników przepięć może pozwolić na zabezpieczenie przed przepięciami sprzętu audio, hi-fi, komputerów oraz sprzętu AGD.

Uszkodzone i obluzowane wtyczki i gniazdka elektryczne

Mogą one powodować nadmierne naprężenia w przewodach do nich podłączonych, czy też wprowadzić zagrożenie dotknięcia przewodu będącego pod napięciem. Utrzymanie tych elementów instalacji w prawidłowym stanie jest kluczowe dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony
w instalacji. Jeśli w domu przebywają małe dzieci, korzystne może być zastosowanie gniazd
z przesłonami w celu utrudnienia dostępu do nich i zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa.

Dzięki zwróceniu uwagi na powyższe zasady zwiększy się świadomość domowników, co bezpośrednio przełoży się na wzrost bezpieczeństwa i spadek liczby groźnych wypadków. Zachęcamy również do zapoznania się z dokładniejszym omówieniem powyższych zagadnień, które zostało przedstawione w materiałach do pobrania. Przygotowane są one w formie, która stanowi czytelny przekaz nie tylko dla elektryków.

 

Bezpieczeństwo ludzi - pobierz broszurę

Bezpieczeństwo urządzeń - pobierz broszurę

Inne artykuły Schneider Electic

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!