Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Jak wykorzystać aparaturę Acti 9 do jeszcze lepszego wykonywania rozdzielnic?
2017-11-14

Jak wykorzystać aparaturę Acti 9 do jeszcze lepszego wykonywania rozdzielnic?

Aparatura modułowa Acti 9 wyznacza najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa instalacji elektrycznych oraz możliwości sygnalizacji i sterowania z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych. Acti 9 wyróżnia się także wieloma cechami, kluczowymi dla efektywnego wykonania rozdzielnic elektrycznych.

Łatwość montażu

Aparatura modułowa Acti 9 jest wyposażona w unikalne rozwiązanie, które pozwala na beznarzędziowy montaż i demontaż aparatów z szyny DIN (Rys .1a). Dwustronna regulacja zaczepów montażowych umożliwia wypięcie jednego aparatu spośród całego rzędu wyłączników dołączonych do tej samej szyny łączeniowej.

 

Podwójne zaciski pozwalają na bardzo łatwe i komfortowe podłączenie dwóch przewodów o różnym przekroju do jednego wyłącznika (Rys 1b).

Tor N wyłączników różnicowoprądowych umieszczony po lewej stronie, co pozwala na intuicyjne i sprawne oszynowanie wyłączników różnicowoprądowych
i nadprądowych (Rys. 2)

 

Kompletna gama bloków rozdzielczych LGY (Rys. 3) może być dobrana z uwzględnieniem ilości obwodów oraz prądu znamionowego.

Wygodne oznaczenie

Duże pole na czole aparatu wraz z poziomą wypustką pozwalają na szybkie i estetyczne naniesienie naklejek opisowych na aparaty. W dolnej części przewidziano możliwość umieszczenia wtykowych oznaczników (Rys. 4).

 

 

Kompletne informacje techniczne

 

Dla aparatury Acti 9 dostępny jest kompletny zbiór informacji technicznych do doboru i koordynacji aparatów:

– tabele selektywności, które pozwalają na taki dobór urządzeń zabezpieczających, aby z jednej strony zapewnić nieprzerwaną pracę chronionej instalacji, a z drugiej strony optymalnie dopasować aparaty do zabezpieczenia poszczególnych obwodó

 -  tabele koordynacji wyłączników nadprądowych Acti 9 z wyłącznikami kompaktowymi NSX pozwalające na taki dobór urządzeń, aby zapewniały pewność działania zabezpieczeń nawet w przypadku prądów zwarciowych przekraczających możliwości samodzielnie działających aparatów modułowych. Taki dobór urządzeń pozwala także na optymalizację projektów pod kątem kosztów,

- tabele doboru wyłączników i styczników do sterowania oświetleniem (w tym oświetleniem LED) z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów oświetlenia.

Bogate wyposażenie dodatkowe

Wyłączniki Acti 9 mogą być wyposażone w szereg akcesoriów jak np.

  • blokada dźwigni na kłódkę, pozwalająca na zablokowanie aparatów zarówno w pozycji załączonej jak i wyłączonej. Blokada może być także zaplombowana (Rys. 5),

  • podstawa wtykowa do wyłączników nadprądowych, która umożliwia wymianę wyłącznika bez odkręcania przewodów i ingerencji w pozostałą cześć instalacji. Daje także możliwość uzyskania widocznej przerwy w obwodzie po wyjęciu aparatu (Rys. 6).

Optymalizacja kosztów

Dzięki aparaturze Acti 9 konieczność wykonania napędu obrotowego nie oznacza wymogu sięgania po wyłączniki kompaktowe. Taki napęd może być nabudowany na rozłącznik izolacyjny, wyłącznik nadprądowy lub wyłącznik różnicowoprądowy (rys. 7). 

Podobnie, gdy konieczne jest zastosowanie rozłącznika z możliwością zdalnego wyzwolenia, nie ma potrzeby po sięganie do rozłączników kompaktowych. Dla rozłączników izolacyjnych Acti 9 w zakresie do 100 A przewidziana jest możliwość podłączenia wyzwalaczy i styków pomocniczych.

Najwyższe parametry

Wyłączniki serii NG125 oraz C120 łączą w sobie kompaktowe wymiary (zabudowa analogiczna jak zwykłych aparatów modułowych) z wysokimi parametrami technicznymi:
- Prąd znamionowy In do 125A
- Napięcie Ue do 500 VAC
- Zwarciowa zdolność łączeniowa Icu do 50 kA

Sprawny montaż, niestandardowe rozwiązania oraz szerokie możliwości w zakresie doboru to tylko niektóre z cech aparatury Acti 9, dzięki którym odpowiada ona na potrzeby Producentów Rozdzielnic. Uzyskany poziom bezpieczeństwa i standardy wykonania instalacji wykonanych z wykorzystaniem Acti9 zadowoli natomiast nawet najbardziej wymagającego klienta finalnego.

Opis ilustracji:
Rys. 1 a, b Wyłączniki Acti 9 mogą być łatwo wyjęte z szyny łączeniowej, podwójne zaciski usprawniają podłączenie dwóch przewodów o różnych przekrojach.
Rys. 2 Dzięki umieszczeniu toru N wyłączników różnicowoprądowych po lewej stronie, mogą być one łatwo oszynowane z wyłącznikami nadprądowymi
Rys. 3 Bloki rozdzielcze LGY ułatwiają sprawne oprzewodowanie rozdzielnicy.
Rys. 4 Duże pole na czole aparatów ułatwia naniesienie naklejek opisowych, w dolnej części przewidziano możliwość montażu oznaczników wtykowych.
Rys. 5 Uniwersalna blokada dźwigni aparatów pozwala na zablokowanie i zaplombowanie aparatów w pozycji załączonej oraz wyłączonej.
Rys. 6 Podstawa wtykowa jest rozwiązaniem, pozwalającym na wymianę aparatu bez ingerencji w pozostałą część instalacji.
Rys. 7 Seria Acti 9 umożliwia wykonanie napędu obrotowego prostego oraz poprzecznego w oparciu o aparaty o budowie modułowej.

 

Dobór styczników Acti9

  Tabele koordynacji Acti9

Montaż napędu obrotowego

Inne artykuły Schneider Electic

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!