Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Pierwsze półrocze 2017 roku w gospodarce polskiej
2017-09-05

Pierwsze półrocze 2017 roku w gospodarce polskiej

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 r. wynosiło 2,7%, a w pierwszym kwartale 2017 roku 4%, wstępne szacunkiwskazują, że w drugim kwartale utrzymywało się na zbliżonym poziomie.

Głównym czynnikiem wzrostu był konsumpcyjny popyt krajowy, przy neutralnym lub ujemnym oddziaływaniu inwestycji. W okresie 5 miesięcy br. eksport w cenach bieżących wynosił 350,7 mld zł (wzrost o 6,7%).

W 2016 r. inwestycje zmniejszyły się o 11,8%, przy czym spadek ten miał miejsce zarówno w inwestycjach sektora przedsiębiorstw, jak też sektora rządowego i samorządów. Lekkie „odbicie” w inwestycjach zaobserwowano w 1 kwartale 2017 r., ale większe przedsiębiorstwa oczekują na trwałą stabilizację w gospodarce. Na rynku pracy umacniają się pozytywne tendencje. W pierwszym półroczu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,3% od stanu sprzed roku, a stopa rejestrowanego bezrobocia w końcu czerwca wynosiła 7,1%. Notowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia nominalnego o 5%, a realnego 3,1%. Po wielomiesięcznej deflacji odnotowano zwiększające się wskaźniki cen towarów i usług. Przy inflacji średniej w 1 półroczu br. 1,9%, najbardziej wzrosły ceny żywności (3,7%) i transportu (7%).

Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w 2016 r. wzrosła o 3,2%. Poprawę odnotowano w 1 półroczu 2017 r., kiedy wzrost wynosił 5,7%. Po głębokim regresie budownictwa w 2016 r. (miał miejsce spadek o 14%), oczekiwania na korzystne zmiany są duże. Pierwsze półrocze 2017 r. wskazuje na wzrost produkcji o 7,6% (liczony do bardzo niskiego poziomu roku poprzedniego). We wszystkich rodzajach budownictwa zwiększyła się produkcja, w tym w budownictwie mieszkaniowym w pierwszym półroczu 2017 r. zakończono 78,3 tys. mieszkań tj. o 6,1% więcej niż rok temu. Oczekuje się na efekty rozpoczętego programu „mieszkanie+” przeznaczonego dla osób o niskich dochodach.

Dobrą informacją są uzyskane wskaźniki rentowności netto w sektorze przedsiębiorstw. Wskaźnik w 2016 r. na poziomie 4,2% był wyższy niż rok temu, kiedy odnotowano 3,6%. W pierwszym kwartale 2017 r. rentowność netto wynosiła 4,4%. Wszystkie działy gospodarki (za wyjątkiem budownictwa) były rentowne. W niektórych branżach przemysłu przetwórczego osiągano rentowność nawet do 10%.

Nie ulega wątpliwości, że wyniki pierwszego półrocza 2017 r. w wielu obszarach gospodarki są pozytywne. Jednak trwałe i korzystne zmiany powinny opierać się na inwestycjach, co jest zapowiadane, jednak jeszcze nie zrealizowane. W kolejnych miesiącach mogą występować różnokierunkowe zmiany pod wpływem zarówno negatywnych, jak też pozytywnych skutków realizowanej polityki gospodarczej rządu. Zauważyć trzeba wyniki badań koniunktury wskazujące na opinie przedsiębiorstw, które oceniają swoje szanse lepiej niż w poprzednich miesiącach. Wzrost gospodarczy w najbliższych kwartałach będzie zależał m.in. od uwarunkowań politycznych, proinwestycyjnych działań przedsiębiorstw oraz przyspieszenia projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych.

prof. Zofia Bolkowska

Rynek Elektryczny 7-8/2017

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!