Oferta Mieszkaniowa
Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Dystrybucja artykułów elektrotechnicznych
2017-07-13

Dystrybucja artykułów elektrotechnicznych

Rok 2016 i stan obecny

Rynek hurtowni elektrycznych w 2016 r. nie należał do łatwych. Mniejsza liczba inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów w energetyce spowodowała spadek obrotu w dystrybucji zajmującej się obsługą tych rynków.

W 2016 r. niska dynamika sprzedaży na rynku hurtowym była wynikiem spowolnienia koniunktury gospodarczej, spadku w branży budowlanej, zmniejszonych inwestycji oraz rosnących kosztów rozwoju sieci sprzedaży. Słabe wskaźniki produkcji budowlano-montażowej w 2016 r. spowodowały wyraźne spowolnienie w inwestycjach,
którego pierwsze symptomy były widoczne już pod koniec 2015 r. W I półroczu 2016 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 11,9 proc., a w całym 2016 r. zmalała o 14,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Pomimo gorszej koniunktury w dystrybucji materiałów elektrotechnicznych wartość rynku nie uległa drastycznemu spadkowi, dzięki dobrym wynikom dużych hurtowni.

Połączenia i przejęcia


Hurtownie elektryczne od lat integrują się i zrzeszają. Trudna sytuacja rynkowa w ostatnich kwartałach sprzyja procesom konsolidacyjnym branży. Umożliwiają one prowadzenie wspólnej polityki handlowej i osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Spowolnienie koniunktury stwarza okazję do kontynuacji przejęć podmiotów z branży po atrakcyjnej cenie. Mniejsze podmioty, funkcjonujące często na granicy zyskowności, są zainteresowane transakcjami z dużymi graczami na rynku. Działalność w większej skali jest dla nich bardziej opłacalna. Pod koniec 2015 r. hurtownie El-Plus, Elektro-Holding i Elmega połączyły się, tworząc Grup EL-PLUS. Od 2016 r. organizacją zakupów i sprzedaży w tej grupie zajmuje się spółka El-Plus. W 2016 r. łączne przychody Grupy EL-PLUS wyniosły ponad 1,68 mld PLN. Grupa zrzesza 32 fi rmy członkowskie, posiada 200 oddziałów i zatrudnia 2026 pracowników. W zeszłym roku francuska Grupa Rexel sprzedała Grupie Würth swoje aktywa w Polsce, na Słowacji i w krajach bałtyckich. Na polskim rynku Grupa
Rexel pojawiła się na przełomie 2006 i 2007 r., kiedy to przejęła spółkę V-Center z Katowic. W 2008 r. do grupy dołączyła poznańska Elektroskandia. Było to następstwem wspólnego przejęcia przez grupy Rexel i Sonepar (właściciel Alfy Elektro) innej dużej grupy dystrybucyjnej – holenderskiego Hagemeyera, do którego należała Elektroskandia. Grupa Würth na polskim rynku dotychczas reprezentowała sieć hurtowni Fega Poland. Pokłosiem wcześniejszej transakcji było przejęcie Elektroskandii Polska przez Grupę Würth. W efekcie powstała grupa składająca się z dwóch firm operacyjnych– Elektroskandia i Fega – oraz wspólnej struktury koordynującej jej działania – W.EG Polska. Prezesem W.EG Polska został Ryszard D’Antoni. Suma obrotów hurtowni Elektroskandia i Fega w 2016 r. stawia Grupę W.EG Polska na trzecim miejscu wśród jednolitych firm na rynku hurtu elektrotechnicznego. W czerwcu 2016 r. spółka Onninen weszła do struktur koncernu Kesko – piątego co do wielkości gracza na europejskim rynku sprzedaży materiałów budowlanych i artykułów do wykańczania domu. Obie spółki planują stworzenie nowej jednostki na rynku handlu rozwiązaniami budowlanymi i technicznymi. Nowy właściciel Onninena znacząco rozszerzy też asortyment i poprawi jakość oferowanych usług. Przejęcie Onninena pozwoli Kesko zwiększyć sprzedaż w kanale B2B. Firma Onninen będzie działać jak dotychczas pod marką Onninen oraz według przyjętej strategii. W Polsce Onninen obecny
jest od 1996 r. Obecnie liczy 36 punktów sprzedaży. Spółka Grodno sukcesywnie inwestuje w rozwój sieci dystrybucyjnej poprzez przejęcia mniejszych hurtowni i rozwijanie oferty franczyzowej. Kolejne przejęcia są przejawem determinacji spółki do konsolidacji branży. Na początku 2016 r. spółka Grodno zawarła umowę zakupu części przedsiębiorstwa Centropol S.J. z Gliwic. W wyniku przejęcia Grodno powiększyło sieć sprzedaży o trzy punkty handlowe zlokalizowane w Gliwicach, Świętochłowicach i Piekarach Śląskich.
W październiku ub.r. Grodno zawarło przedwstępną umowę zakupu 100 proc. udziałów w spółce Bargo. Wartość transakcji to ok. 14 mln zł. W wyniku akwizycji powiększyła sieć o dziewięć punktów sprzedaży w woj. mazowieckim; akwizycja hurtowni elektrycznej Bargo jest szóstym i dotychczas największym przejęciem w historii Grodna. W maju br. Grodno podpisało porozumienie z firmą Jorga o przejęciu jej działalności handlowej. W ten sposób zamierza wzmocnić swoją pozycję w segmencie redystrybucji w województwie mazowieckim. Obrót spółki w tym segmencie wzrośnie o ok. 2,5 mln zł.
– Nasza sytuacja fi nansowa i rentowność są lepsze niż średnia w sektorze. Jesteśmy przekonani, że ta i kolejnetransakcje pozwolą nam na osiągnięcie naszego celu, czyli wejścia na podium największych podmiotów w branży – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodna SA. Na początku lutego 2017 r. doszło do konsolidacji pojedynczych hurtowni elektrotechnicznych na polskim rynku. Pięć hurtowni wchodzących w skład Polskiej Grupy Elektrycznej FORUM-RONDO: Elmehurt Włocławek, Elsam (Ostrołęka), Kwant (Tarnów), Kwant III (Rzeszów), Hurt Detal Szulc (Suwałki) utworzyło nową spółkę – Kwant Hurtownie Elektryczne z siedzibą w Ostrołęce. Ideą, która przyświecała temu pomysłowi, było sprostanie rosnącym wymaganiom rynku. Nowo utworzona spółka posiada ogółem 19 oddziałów na terenie kraju i 36 tys. mkw. powierzchni magazynowej i ekspozycyjnej (w tym magazyn logistyczny w Lisiej Górze) oraz fl otę ok. 60 samochodów Zatrudnia ponad 190 osób. Łączny przychód wszystkich połączonych hurtowni w 2016 r. wyniósł ok. 230 mln zł.

Grupy zakupowe

Na polskim rynku hurtowni elektrycznych działa kilka dużych grup zakupowych: EL-SIGMA, EL-PLUS, ELEKTRO OMEGA, ELEKTROUNION, FEGIME, FORUM RONDO, INTER ELEKTRO. W 2016 r. największe przychody uzyskała Grupa EL-PLUS – 1,63 mld zł. Zaraz za nią uplasowały się: FEGIME z obrotami w wysokości 1,34 mld zł, INTER ELEKTRO – 1,28 mld zł i FORUM RONDO – 0,93 mld zł. Wzrost przychodów, w porównaniu z 2015 r., odnotowały Grupy FEGIME, INTER ELEKTRO i ELEKTRO OMEGA.

W 2016 r. obchodząca jubileusz 10-lecia działalności Grupa EL-SIGMA powiększyła się o hurtownię Elektrozet z Lubrańca. W tym roku do Grupy dołączyły hurtownie: Hubag z Wrocławia, Electra Power z Psar k. Wrocławia, SAGA z Gdyni oraz A&K z Tarnowa. EL-SIGMA zrzesza 57 członków z ponad 105 oddziałami sprzedaży. W ubiegłym roku Grupa powołała nowy zarząd oraz rozpoczęła działania mające na celu pełną informatyzację sieci. Zainicjowała program „Wspólny Rozwój” dla nowo wstępujących podmiotów oraz stworzyła podwaliny pod system obejmowania udziałów przez podmioty stowarzyszone w Grupie.

Grupie EL-PLUS rok 2016 upłynął na konsolidacji połączonych hurtowni, organizowania silnego zespołu pracowników
oraz wdrażaniu centralnego systemu informatycznego Megacennik. W tym roku Grupa kontynuuje prace konsolidacyjne, wdraża system Megacennik, ujednolica system identyfi kacji wizualnej oraz tworzy wspólną platformę magazynową.

Obecna od 2013 r. na rynku ELEKTRO OMEGA to najmłodsza z grup zakupowych, która zrzesza 42 hurtownie elektryczne. Grupa prowadzi rozmowy z kolejnymi fi rmami mogącymi zasilić jej szeregi, głównie z województwa zachodniopomorskiego, warmińsko -mazurskiego i lubelskiego. Przychody Grupy w 2016 r. wyniosły 155 mln zł.
W ubiegłym roku spółka wdrożyła systemy workfl ow oraz zami, podjęła działania związane z uporządkowaniem portfela dostawców ABC oraz zorganizowała dla klientów akcję „Razem kibicujemy, razem handlujemy”. Rozpoczęła także edukację właścicieli i handlowców w ramach „Akademii profesjonalnego handlowca” i uniwersytetu managera. Grupa pracuje obecnie m.in. nad rozwojem systemów informatycznych w centrali oraz w relacjach z hurtowniami i ich klientami, umacnianiem biznesu z kluczowymi dostawcami, budową programów integracyjnych dla instalatorów.

W 2016 r. w FEGIME trwał kolejny etap prac związany z projektem wspólnej bazy danych produktowych. Grupa udostępniła fachowcom z branży elektrycznej bezpłatną aplikację na smartfony i tablety o nazwie ELECTROtools. Odbył się też kolejny moduł szkolenia dla młodego pokolenia – FEGIME Academy Management Programme w Ashridge.

Polska Grupa Elektryczna FORUM RONDO to obecnie jedna z największych i najdynamiczniej rozwijających się sieci hurtowni elektrycznych w Polsce. W 2016 r. do Grupy weszły dwie hurtownie: Elhurt Plus z Myślenic i Volta z Krobi. Sieć zrzesza obecnie 54 fi rmy członkowskie i posiada 136 punktów sprzedażowych oraz 1343 pracowników. Istotnym dla Grupy przedsięwzięciem było uruchomienie w sierpniu 2016 r. Centrum Logistyczne w Morszkowie. Na rozbudowę centrum Forum-Rondo przeznaczyło ok. 6 mln zł. Inwestycja pozwoli rozwinąć ofertę asortymentową Grupy, poprawić procesy logistyczne, a w rezultacie skuteczniej konkurować na rynku. W 2015 r. przychody FORUMRONDO wyniosły 931 mln zł, w 2016 r. – 939 mln zł.

W 2016 r. INTER-ELEKTRO przyłączyło do Grupy siedem hurtowni: El-Bud z Sanoka, Elektromarket z Wrześni, Elmar z Przeźmierowa, Elbex z Piły, Eldor z Łomży, Pianka Electronics z Marek oraz Mega-Hurt z Łodzi. Grupa składa się obecnie z 50 firm członkowskich, 159 punktów sprzedaży i zatrudnia 1289 pracowników. Grupa uzyskała pozwolenie na rozbudowę Centrum Logistycznego Inter-Elektro w Urzucie.

Firmy jednorodne

Dla spółki A-T z Krotoszyna ubiegły rok był ósmym z rzędu, w którym spółka odnotowała przyrost zysku. Przychody firmy wzrosły do blisko 716 mln zł i były większe o 10 proc. r/r. W 2016 r. A-T uruchomiła kanał sprzedaży B2B, kontynuowała wprowadzanie nowych standardów w sklepach, prowadziła rebranding placówek, otworzyła placówki w: Radomiu, Kępnie, Słubicach, Łomży, Łowiczu, Świnoujściu i Kutnie. Sieć liczy 122 oddziałów i zatrudnia 935 osób. Obecnie A-T kończy wdrażanie systemu ERP na urządzenia mobilne dla kierowców oraz systemu CRM, fi nalizuje prace nad uruchomieniem platformy internetowej B2B oraz intensywnie rozszerza dystrybucję w kanale HoReCa. W tym roku spółka rozpoczęła drugi etap budowy Zintegrowanego Centrum Logistycznego, którego całkowita powierzchnia wyniesie ponad 27 tys. mkw.

W 2016 r. notowanym na warszawskiej giełdzie hurtowniom elektrotechnicznym udało się poprawić wyniki finansowe. Przychody Grodna SA w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2016/17 wyniosły 251,2 mln zł, wykazując wzrost na poziomie 2,4 proc. r/r, co było wynikiem poszerzania sieci sprzedaży oraz zwiększania asortymentu. W parze z rozwojem spółki postępują inwestycje w zaplecze magazynowo-logistyczne. W grudniu 2016 r. Grodno zakończyło rozbudowę magazynu centralnego w Małopolu, dwukrotnie zwiększając powierzchnię obiektu. Celem Grodna w perspektywie 2–3 lat jest znalezienie się w pierwszej trójce największych dystrybutorów elektrotechnicznych w kraju. Obecnie spółka znajduje się w pierwszej dziesiątce największych fi rm w branży. Potwierdzenie rosnącego znaczenia Grodna na rynku zarówno branżowym, jak i giełdowym oraz coraz większej wiedzy inwestorów o spółce jest zwycięstwo w konkursie „Mistrz GPW 2015”.

Obchodząca 20-lecie działalności firma Kaczmarek Electric to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się sieci hurtowni elektrycznych na polskim rynku. W 2015 r. przychody firmy wyniosły 376,6 mln zł, w 2016 zwiększyły się do ponad 390 mln zł. Pod względem wielkości sprzedaży fi rma zajmuje obecnie trzecie miejsce wśród fi rm nastawionych na odbiorców biznesowych. W 2016 r. sieć Kaczmarek Electric uruchomiła projekt aktywnego pozyskiwania nowych partnerów pod hasłem „Z nami warto”, co zaowocowało uruchomieniem nowych elektromarketów, hurtowni i przedstawicielstw handlowych. Obecnie sieć składa się z 85 oddziałów. Dzięki dużej liczbie oddziałów firma ma ponad 32 tys. odbiorców i ok. 200 tys. klientów detalicznych. W ofercie Kaczmarek Electric znajduje się ok. 120 tys. produktów od ponad 500 dostawców. Firma zatrudnia 440 pracowników, w tym 335 handlowców. W zeszłym roku spółka wypuściła na rynek własną markę produktów LED pod nazwą xbt oraz wybudowała nowy plac składowy i halę
namiotową w Centrum Logistycznym w Powodowie. W połowie 2016 r. spółka złożyła prospekt emisyjny i czeka na odpowiedni moment do wejścia na giełdę, co uzależnia od klimatu, jaki będzie panował na rynku kapitałowym.

Dla spółki TIM miniony rok okazał się przełomowy – wrocławska spółka osiągnęła zysk na wszystkich poziomach. W 2016 r., po raz pierwszy w swojej historii roczne przychody spółki przekroczyły 600 mln zł, osiągając wartość 619,88 mln zł (wzrost o 15,9 proc. r/r). Chociaż pozytywne efekty zmiany modelu biznesowego spółki było widać już wcześniej, to rok 2016 przyniósł prawdziwy przełom. TIM po raz pierwszy od 2014 r. osiągnął zysk na sprzedaży – blisko 3,1 mln zł, zysk operacyjny spółki wzrósł do 8,2 mln zł (o 16,4 proc. r/r), a zysk nett o – do 5,7 mln zł (o 8,2 proc. r/r). Prawie 70 proc. przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez TIM SA w minionym roku pochodziło z kanału e-commerce (wzrost o 21 proc. r/r). Sukces nowego, hybrydowego modelu biznesowego, łączącego doświadczenie zdobywane przez TIM SA przez ponad 25 lat w tradycyjnym handlu B2B z możliwościami, jakie daje e-commerce, potwierdza dynamicznie rosnąca liczba klientów.
W I półroczu 2013 r., tuż przed uruchomieniem e-sklepu TIM.pl, z oferty TIM SA skorzystało ponad 11,6 tys. klientów, w I półroczu 2016 r. – o 52 proc. więcej, tj. 17 652. Wejście w e-commerce pozwoliło TIM-owi na dywersyfikację klientów, zmniejszenie udziału rynku inwestycji w obrotach i tym samym uniezależnienie się od koniunktury w sektorze budowlanym.

Nie jesteśmy już przyczepą dołączoną do wielkiej budowalnej ciężarówki, choć nasze drogi nadal się przecinają. Jednocześnie wjechaliśmy na zupełnie nowe szlaki, które wymagają od nas dużej czujności i szybkiego adaptowania się do zmian – mówi Krzysztof Folta, prezes TIM SA.

Istniejąca od 1989 r. sieć hurtowni Alfa Elektro posiada obecnie 76 oddziałów. Dochody spółki w 2016 r. wyniosły 537 mln zł. Alfa Elektro oferuje klientom szereg innowacyjnych rozwiązań, m.in. platformę eHandel, cross-docking oraz katalog Smart Direct z funkcją Punch Out. Każdego roku Alfa Elektro organizuje akcję, której celem jest zwrócenie uwagi na produkty energooszczędne. W maju 2016 r. pod hasłem „Tygodnie Odnawialnej Energii” spółka przybliżyła klientom zagadnienia efektywnego zmniejszania kosztów energii oraz odnawialnych źródeł energii.

– Nasz sposób na słabą koniunkturę w budownictwie to rozwijanie sprzedaży do sektora przemysłowego. Jesteśmy dobrze do tego przygotowani i wciąż doskonalimy narzędzia. Do dyspozycji dajemy katalog Smart Direct z funkcją Punch Out. Tworzymy również rozwiązania dla producentów maszyn, czego przykładem są m.in. magazyny konsygnacyjne u klienta. Znaleźliśmy także nowe możliwości rozwoju na rynku oświetleniowym. Alfa Elektro jest jedynym dystrybutorem na polskim rynku, który posiada profesjonalnie wyposażonego LEDBusa do wykonywania prób iluminacji na obiektach klienta. Nasz zespół fachowców wspiera klientów projektowo, przeprowadza prezentacje oraz szkolenia w całej Polsce – mówi Rozmowa z Dariusz Jucha, dyrektor handlowy Alfa Elektro.

Obchodząca 25-lecie działalności Enea Logistyka zajmuje się obsługą spółek Grupy Enea, ale działa także na rynku zewnętrznym, który generuje dużą część rocznych przychodów. W 2016 r. przychody spółki wyniosły 194,5 mln zł. W zeszłym roku Enea Logistyka rozpoczęła prace nad projektem obsługi magazynowo- logistycznej oraz zarządzania dostawami i zakupami dla spółek Grupy Enea, rozwijała też sprzedaż na terenie nowych oddziałów w Kozienicach iBiałymstoku. W bieżącym roku spółka planuje poszerzenie obszaru działania na rynku zewnętrznym, wdrożenie projektu obsługi logistycznej oraz centralizację systemu zarządzania dostawami i zakupami w Grupie Enea.

W sierpniu 2016 r. nastąpiły zmiany w zarządzie Fega Poland – jednej z dwóch polskich spółek operacyjnych należących do Grupy Würth. Zarządzanie spółką powierzono Magdalenie Piszczek, dyrektorem zarządzającym został Cezary Opalach, za zakupy i logistykę w fi rmie odpowiada Rafał Walendowski.

Onninen jest wiodącym hurtowym dostawcą rozwiązań z branży elektrotechnicznej oraz instalacyjno-sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej. Sieć hurtowni Onninen w Polsce liczy 36 oddziałów. W 2016 r. spółka wypracowała przychody na poziomie 833 mln zł (udział elektrotechniki w obrotach wynosi 374,8 mln zł), zatrudnia 835 pracowników. Na początku lipca 2016 r., po dwóch latach od rozpoczęcia prac nad projektem, spółka Onninen wdrożyła system SAP ERP. Obecnie koncentruje się na wzmocnieniu w Polsce obecności Kesko, nowego właściciela Onninena. Od maja 2016 r. prezesem zarządu Onninen Polska jest Matylda Medyna, związana z firmą od 12 lat.

Liderem w zakresie sprzedaży kabli i przewodów elektrycznych na polskim rynku jest hurtownia elektroinstalacyjna INS-EL. Nowoczesny i świetnie zaopatrzony skład kabli energetycznych oraz przewodów elektrycznych umożliwia fi rmie realizację nawet największych zamówień dla klientów branżowych. INS-EL posiada rozległą sieć dystrybucji z nowoczesnym magazynem centralnym w Łodzi oraz 10 biur handlowych i 5 oddziałów z zapleczem magazynowym. W 2016 r. przychody spółki wyniosły 212 mln zł.

Po 26 latach działalności ogólnopolska sieć hurtowni elektrycznych MORS zmieniła logotyp. Odświeżone logo zwiastuje zmiany, jakie od dwóch lat zachodzą w tej gdyńskiej spółce. Zmiana wizerunku potwierdza to, że fi rma MORS zamierza utrzymać swoją pozycję na rynku. Sieć dysponuje 30 oddziałami handlowymi, najwięcej w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Centralny magazyn firmy w Gdyni obsługuje wszystkie filie. Firma zajmuje się ponadto sprzedażą rozdzielnic oraz realizuje projekty oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Perspektywy rozwoju

Rok 2015 był szczególnie trudny dla branży, ale kilka fi rm wyszło zwycięsko z tej próby, notując kilkuprocentowy wzrost sprzedaży. W 2016 r. pomimo nienajlepszej sytuacji rynkowej firmy odnotowały wzrost przychodów ze sprzedaży. Wpływ na to miało kilka czynników: korzystne ceny, szeroka gama produktów, pomoc i fachowe wsparcie na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji.

Rynek bardzo się zmienił, mimo to wiele fi rm pozostaje w tradycyjnym modelu działania. Zmienił się również klient, który jest bardziej świadomy nowych możliwości i ma coraz większe oczekiwania. Firmy muszą się dostosować do nowych warunków i zaproponować konsumentom znacznie więcej – znaleźć sposób na stworzenie przewagi konkurencyjnej w tradycyjnym modelu handlu hurtowego. Przewag szuka się w różnych obszarach – miks wielu z nich daje w efekcie nową jakość w handlu.

Coraz częściej dyskutuje się o zagrożeniach ze strony nowych technologii dla tradycyjnie rozumianego hurtu. Niektóre
firmy powoli zaczynają się z tym oswajać i szukają możliwości wykorzystania najnowszych technologii do własnego rozwoju.

– Nowe technologie, oczywiście kosztują, ale dobre pomysły i znajomość własnego rynku mogą sprawić, że częściowa skalowalność tych technologii może pomóc wielu fi rmom z branży dystrybucyjnej – mówi Tomasz Boruc, dyrektor SHE Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki.

Tradycyjny model dystrybucji nie tak szybko jednak będzie odchodził do historii. Część obrotu materiałami technicznymi przejdzie do kanałów e-commerce, ale bezpośredni kontakt między handlowcami i klientami, bieżące doradztwo techniczne, dostępność i elastyczność dostaw towarów nadal tworzy wartość, za którą warto zapłacić.

Chociaż rentowność kanału dystrybucji nie jest zachwycająca, a brak satysfakcjonujących zysków ogranicza inwestycje, firmy wciąż otwierają nowe oddziały i magazyny oraz usprawniają serwis. Może to wyglądać na nadmierny optymizm, ale gospodarka na takim optymizmie będzie korzystać, bo samosprawdzająca się przepowiednia działa również w ekonomii.

Branża elektryczna oczekuje na zmiany w gospodarce w 2017 r., które powinny przełożyć się na poprawę koniunktury w dystrybucji elektrotechniki. Wzrost inwestycji pozwala optymistycznie myśleć o rynku, a potencjał fi rm dystrybucyjnych umożliwi wykorzystanie tej szansy.

RE i TCh na podstawie materiałów firm

Źródło pochodzenia Rynek Elektryczny 5/2017

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!