asfora 2018 x2 więcej
Pobierz app
akademia elektryka
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej
2017-04-26

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych),
w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. o 9,0% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 1,3%) i o 1,9% niższa w porównaniu z grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2% niższym w porównaniu z grudniem ub. roku. W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu m.in.
w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 30,0%, wyrobów farmaceutycznych
– o 22,1%, metali – o 16,8%, maszyn i urządzeń – o 16,3%, papieru i wyrobów z papieru – o 13,3%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych – po 13,2%, wyrobów z metali – o 12,2%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz artykułów spożywczych – po 11,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku, wystąpił w 4 działach, m.in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,1%, w produkcji napojów – o 2,7% oraz urządzeń elektrycznych – o 1,7%.

 Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w styczniu br. wyższa o 2,1% niż przed rokiem i o 64,6% niższa
w porównaniu grudniem ub. roku. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 2,6% w porównaniu ze styczniem ub. roku i o 1,4% wyższymw stosunku do grudnia ub. roku.

 

W porównaniu ze styczniem ub. roku wzrost produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,7% i w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu budynków – o 4,6%, a spadek w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 4,4%.

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych

Dane o produkcji ważniejszych wyrobów z branży elektrotechnicznej zostały opracowane przez redakcję RE na podstawie materiałów udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny. Dotyczą producentów wyrobów przemysłowych sektora publicznegoi prywatnego, którzy zatrudniają 50 lub więcej pracowników.

Źródło: Rynek Elektryczny wydanie 3/2017

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!
Pobierz bezpłatną
aplikację Elektroklub!
Zgranij 150 pkt!