Slider_A9K
Pobierz app
Philips fanpage
akcja inwestycja
SEP
Realizacje
Kalkulator korzyści
Asfora
Jakie są ogólne zasady projektowania instalacji elektrycznych?
2017-02-10

Jakie są ogólne zasady projektowania instalacji elektrycznych?

Normy i regulacje ustawowe

Zakres niskiego napięcia wynosi od 0 V do 1 000 V w AC: prądzie przemiennym (ang. alternating current), oraz od 0 V do 1 500 V w DC: prądzie stałym (ang. direct current). Jedną z pierwszych decyzji jest dokonanie wyboru pomiędzy instalacją prądu przemiennego i instalacją prądu stałego. Następnie projektanci muszą wybrać najbardziej odpowiednie napięcie znamionowe w tych zakresach napięć. Przy podłączeniu do publicznej sieci NN rodzaj prądu i napięcie znamionowe są już wybrane i narzucone przez sieć.

Zgodność z krajowymi przepisami jest drugim priorytetem projektantów instalacji elektrycznych. Przepisy mogą być oparte na krajowych lub międzynarodowych normach takich jak seria IEC 60364.

Wybór urządzenia zgodnego z krajowymi lub międzynarodowymi standardami produktów i odpowiednia weryfikacja gotowej instalacji są ważne dla zapewnienia bezpiecznej instalacji o przewidywanej jakości. Definiowanie i przestrzeganie badań i sprawdzanie  instalacji elektrycznej po jej ukończeniu, jak również odpowiednia okresowość badań, zagwarantują bezpieczeństwo oraz jakość tej instalacji w całym okresie użytkowania. Zgodność wyposażenia z odpowiednimi standardami produktu, zastosowanymi w obrębie instalacji, mają również duże znaczenie dla poziomu bezpieczeństwa i jakości.

Warunki środowiskowe stają się coraz surowsze i muszą być uwzględniane na etapie projektowania instalacji. Może to obejmować przepisy krajowe lub regionalne, uwzględniające materiał użyty w wyposażeniu oraz demontaż instalacji pod koniec okresu użytkowania.

Dowiedz się więcej

Inne artykuły Schneider Electic

Czytaj artykuły tej samej kategorii

Planujesz inwestycje?
sprawdź, ile możesz zyskać!